Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Việt Nam: Vượt khó theo đuổi ước mơ học tập

12 Tháng 2 Năm 2014

Một dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đã giúp 8.000 học sinh nghèo được học ở các trường trung học phổ thông và trường dạy nghề ngoài công lập ở Việt Nam.