Skip to Main Navigation
Video16 Tháng 10 Năm 2013

Làm gì để xóa nghèo ở Việt Nam?

Tỉ lệ nghèo của Việt Nam đã giảm từ gần 60% xuống 20% trong hai thập kỷ qua, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Hãy theo dõi câu chuyện của hai anh em sinh ra trong một gia đình nghèo, một sống ở vùng núi, một người di cư ra thành phố, để trả lời cho câu hỏi: Làm gì để xóa nghèo ở Việt Nam?