Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Việt Nam: Nâng cao chất lượng y tế cho 16 triệu người ở Đồng bằng sông Cửu Long

30 Tháng 5 Năm 2013

Cộng đồng được hưởng lợi từ trang thiết bị và dịch vụ y tế được cải thiện và được hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế.