Ước mơ của Tiên: Cơ hội và quyền bình đẳng cho con gái mình

13 Tháng 3 Năm 2013

Phụ nữ ở Đông Á và Thái Bình Dương không được bình đẳng với nam giới và thường được kỳ vọng hỗ trợ đàn ông. Nhưng một thế hệ mới đang vươn lên, nếu được hỗ trợ, có thể đạt được những điều mà mẹ của họ không phải lúc nào cũng có: bình đẳng về quyền và tiếp cận với các dịch vụ.
Welcome