Diễn văn và Bản ghi chép

Phát biểu khai mạc họp báo tại Hà Nội của Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim

23 Tháng 2 Năm 2016


Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim Họp báo Hà Nội, Việt Nam

Như trong bản chuẩn bị để phát biểu

Một lần nữa tôi xin cảm ơn nhân dân và các vị lãnh đạo Việt Nam về sự đón tiếp nồng ấm và sự hiếu khách dành cho tôi. Thật tuyệt vời khi được trở lại Việt Nam.

Sáng nay Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã công bố báo cáo Việt Nam 2035, trong đó nêu một loạt các khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hoá và hiện đại vào năm 2035.

Việt Nam là một tấm gương thành công nổi bật về phát triển. Trong một khoảng thời gian ngắn Việt Nam đã trải qua một chặng đường phát triển nhanh, hoà nhập và nâng cao mức sống cho đa số dân chúng. Tỉ lệ nghèo cùng cực đã giảm từ 50% hồi đầu thập kỉ 1990 xuống còn 3%. Việt Nam cũng đạt mức độ phúc lợi xã hội trên một số mặt ngang bằng với các nước khác có mức thu nhập cao hơn nhiều. Trên thế giới chỉ có một số ít nước đạt được những thành tựu như vậy.

Việt Nam đã thực hiện điều đó như thế nào? Đó là sự phối hợp giữa một sự chỉ đạo quyết liệt, quản trị tốt, phấn đấu vì mục đích chung và một tầm nhìn về tương lai. Ngoài ra, vấn đề dựa vào thị trường trong phân bổ nguồn lực và tích cực tham gia vào dòng chảy thương mại, đầu tư và tri thức trên thế giới cũng quan trọng không kém.

Mục tiêu của Việt Nam, như đã được ghi rõ trong Hiến pháp, là “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.”

Báo cáo Việt Nam 2035 vạch ra con đường phía trước, mô tả chính sách và chương trình cải cách thể chế dựa trên 3 trụ cột: thứ nhất, cấn đối giữa thịnh vượng kinh tế với bền vững môi trường; thứ hai, thúc đẩy công bằng và hoà nhập xã hội; và thứ ba, nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của chính phủ.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất lao động để phát triển nhanh và đề xuất các biện pháp thực hiện điều đó, trong đó bao gồm nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp trong nước, tận dụng lợi ích của quá trình đô thị hoá, nuôi dưỡng một nền kinh tế sáng tạo và dựa trên đổi mới sáng tạo, và chú ý giải quyết sức ép về môi trường.

Báo cáo cũng đề ra các phương án chính sách nhằm tiếp tục phát triển nhờ vào thúc đẩy công bằng và hoà nhập xã hội, trong đó có biện pháp hỗ trợ có mục tiêu các nhóm bị thiệt thòi, ví dụ như đồng bào dân tộc thiểu số, và cung cấp dịch vụ công chất lượng cao cho một xã hội với nhóm trung lưu ngày càng lớn nhưng cũng đang già hoá và đô thị hoá.

Và cuối cùng, để thực hiện tầm nhìn 2035, báo cáo kêu gọi cần phải xây dựng thể chế hiện đại, minh bạch và bén rễ sâu trong tinh thần thượng tôn pháp luật.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia bên ngoài đã cộng tác với chúng tôi trong quá trình hoàn thành báo cáo Việt Nam 2035 tuyệt vời này.

Xin cảm ơn. Và bây giờ tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi.

 


Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (+844) 934-6600
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Jane Zhang
tel : +1 (202) 473-1376
janezhang@worldbank.org

Api
Api

Welcome