THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Australia và Ngân hàng Thế giới hợp tác cùng hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình nghị sự phát triển

11 Tháng 4 Năm 2017


Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017 – Hôm nay, Đại sứ Australia, Ngài Craig Chittick, và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, đã ký văn kiện đối tác mới trong vòng năm năm nhằm tiếp tục cùng hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam.

Trong giai đoạn một, mối quan hệ đối tác này đã đạt được các thành tựu chính như sau:

  • Tăng cường kết nối giao thông, giúp doanh nghiệp, nông dân và nhóm người nghèo tiếp cận thị trường tốt hơn nhờ xây dựng trên 200 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp đường quốc lộ và xây mới 87 cây cầu;
  • Tăng cường cung cấp nước sạch, dịch vụ vệ sinh môi trường nhờ áp dụng công nghệ điện thoại di động vào theo dõi sử dụng nước; và
  • Cải tiến chiến lược giảm nghèo cho các cộng đồng nông thôn khu vực vùng núi phía Bắc thông qua tư vấn chính sách trong quá trình xây dựng Luật Dân tộc Thiểu số.

“Một trong những thành tích lớn đã đạt được trong giai đoạn một của quan hệ đối tác này là giúp chính phủ Việt Nam hoàn thành Báo cáo Việt Nam 2035, đề ra tầm nhìn táo bạo và đầy tham vọng về phát triển kinh tế trong vòng 20 tới. Trong giai đoạn hai sắp tới, chính phủ Australia sẵn sàng cộng tác với Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam thực hiện tầm nhìn đó và mang lại lợi ích cho mọi người dân”, Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam nói.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng: “Mối quan hệ đối tác đã tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp Việt Nam thực hiện chương trình phát triển của mình. Cả hai bên đã cùng nhau hỗ trợ thực hiện các vấn đề chính sách và cải cách mấu chốt, qua đó làm tăng gấp bội tác động và mức độ ảnh hưởng lên nhiều lần so với thực hiện riêng rẽ. Cách thức hỗ trợ đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên và mang lại kết quả phát triển tốt đẹp hơn cho Việt Nam”.

Australia sẽ cấp 25 triệu Đô-la Australia để thực hiện quan hệ đối tác này trong vòng 5 năm tới. Quan hệ đối tác mới này giữa Australia và Ngân hàng Thế giới sẽ giúp Việt Nam thực hiện các ưu tiên cải cải cách đề ra trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào thương mại và tăng năng lực cạnh tranh, giao thông, dân tộc thiểu số, phát triển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long với hai chủ đề xuyên suốt là giới và đổi mới sáng tạo.

 

Thông tin tham khảo

Việt Nam đã chuyển đổi từ một trong những nước nghèo nhất thế giới trở thành một nước thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp tục tăng trưởng và giảm nghèo bền vững và hòa nhập hiện nay Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tại trình độ phát triển này, cái mà Việt Nam cần nhất là trợ giúp về xây dựng và thực hiện chính sách và chương trình nhằm vượt qua khó khăn và thực hiện thành công các biện pháp cải cách cơ bản. Trong đó phải kể đến tăng cường thể chế, điều phối và hợp tác tốt hơn giữa các bộ, và xây dựng năng lực bộ máy hành chính công.

Năm 2012, Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới đã thiết lập một mối quan hệ đối tác để hỗ trợ quá trình này. Nhờ lợi thế và kinh nghiệm của Australia và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hai bên đã xác định và thực hiện các ưu tiên chung, qua đó tạo nên tác động to lớn hơn. Trong giai đoạn hai này, hai bên sẽ tiếp tục phát huy thành công đạt được trong giai đoạn trước nhằm đạt được tiến bộ to lớn hơn trong công cuộc giúp đỡ Việt Nam thực hiện các ưu tiên cải cách kinh tế.  Đó là 5 lĩnh vực: Thương mại và năng lực cạnh tranh, giao thông, năng lực ứng phó biến đổi khí hậu tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, giới và dân tộc thiểu số.

Kết quả dự kiến:

  • Thương mại và năng lực cạnh tranh: giúp Việt Nam tận dụng quá trình hội nhập toàn cầu để tăng trưởng hòa nhập và tạo Việt Nam.
  • Giao thông: nâng cao hiệu quả, mức độ bền vững và kết nối hạ tầng và dịch vụ giao thông nhằm mang lại lợi ích cho toàn bộ người dân Việt Nam.
  • Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long: tăng cường năng lực kế hoạch hóa và phối hợp, nâng cao tri thức và năng lực ra quyết định về đầu tư tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và sinh kế tại trong vùng.
  • Giới: tăng cường các chính sách và chương trình nhằm giải quyết các vấn đề mới nảy sinh về bình đẳng giới, và theo đuổi các cơ hội trên lĩnh vực này tại Việt Nam.
  • Dân tộc thiểu số: tăng cường chính sách và chương trình giảm nghèo hướng tới nhu cầu đa dạng của các nhóm dân tộc thiểu số một cách hiệu quả hơn tại vùng núi phía bắc, trong đó tập trung chú ý đến nhu cầu của phụ nữ và giới trẻ.

Xem thêm thông tin về Viện trợ của Australia tại Việt Nam: http://vietnam.embassy.gov.au/hnoi/cooperation.html

Xem thêm thông tin về Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: www.worldbank.org/vietnam

Liên hệ truyền thông
Tại Hanoi
Tran Kim Chi
tel : +84.4.39378702
ctran@worldbank.org
Nguyen Thanh Tu
tel : +84.4.3774 0173
Thanhtu.Nguyen@dfat.gov.au


Api
Api

Welcome