THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới phê duyệt Khung Môi trường và Xã hội mới

4 Tháng 8 Năm 2016


Mở rộng phạm vi bảo vệ cho con người, môi trường trong các dự án do NHTG tài trợ

WASHINGTON DC, 4 tháng 8, 2016 – Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (NHTG) vừa phê duyệt Khung chính sách Môi trường và Xã hội mới, mở rộng phạm vi bảo vệ con người và môi trường trong các dự án đầu tư do NHTG tài trợ. Việc rà soát lại các chính sách an toàn đã được NHTG thực hiện thông qua một qui trình tham vấn sâu rộng nhất từ trước đến nay. Sau gần 4 năm phân tích và làm việc với các chính phủ, các chuyên gia phát triển, và các nhóm xã hội dân sự trên thế giới, gặp gỡ gần 8.000 bên liên quan ở 63 quốc gia, đợt rà soát đã được hoàn thành. Khung chính sách là một phần trong nỗ lực rộng rãi của Nhóm NHTG nhằm cải thiện các kết quả phát triển và định hướng công việc của NHTG.

“Sứ mệnh của Nhóm NHTG là chấm dứt đói nghèo cùng cực và giảm bất bình đẳng trên thế giới, và khung chính sách này sẽ là một nhân tố quan trọng giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu đó,”  ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Nhóm NHTG nói, “Những chính sách an toàn môi trường và xã hội mới này sẽ được đưa vào các dự án của chúng tôi với những biện pháp bảo vê mới, cập nhật đối với những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới và đối với môi trường. Chúng tôi cũng sẽ tăng mức tài chính của NHTG dành cho việc thực hiện các chính sách này nhằm đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng như dự định – có đủ tài chính cho cả việc thực hiện và tăng cường năng lực ở các nước để họ thực hiện được vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ con người và môi trường.”

Khung chính sách mới đưa các qui định an toàn môi trường và xã hội của NHTG hài hòa hơn với chính sách của các tổ chức phát triển khác, thể hiện nhiều tiến bộ quan trọng trong các lĩnh vực như minh bạch, chống phân biệt đối xử, hòa nhập xã hội, sự tham gia của người dân, trách nhiệm giải trình – bao gồm mở rộng vai trò của cơ chế giải quyết khiếu nại.

Để hỗ trợ khung chính sách mới và đáp ứng yêu cầu giám sát bổ sung, NHTG định hướng sẽ tăng đáng kể nguồn tài chính cho việc thực hiện những chính sách an toàn này.

Tăng cường hệ thống quốc gia ở các nước nhận vốn vay được coi là mục tiêu phát triển trọng tâm theo quan điểm của NHTG và hầu hết các cổ đông của NHTG. Theo mục tiêu này, khung chính sách mới chú trọng hơn vào việc sử dụng các khung chính sách của nước vay và tăng cường năng lực cho các nước này, nhằm xây dựng thể chế bền vững cho nước vay vốn và tăng cường hiệu suất nguồn lực.   

“Khung chính sách mới thể hiện cam kết bảo vệ xã hội và môi trường của NHTG và đáp ứng như cầu và thách thức phát triển mới  và đa dạng nảy sinh trong thời gian qua,” theo ông Alex Foxley, Giám đốc điều hành NHTG phụ trách khối các nước Ác-hen-ti-na, Bô-li-via, Chi-lê, Pa-ra-goay, Pê-ru, và U-ru-goay, đồng thời là Chủ nhiệm Ban Hiệu quả phát triển, một Ủy ban thuộc Ban giám đốc điều hành NHTG thực hiện giám sát các vấn đề chính sách. “Kinh nghiệm và năng lực của nhiều nước vay đã cải thiện và các yêu cầu của chúng tôi cũng đã được cập nhật nhằm phản ánh đúng thực tiễn ngày nay. Khung chính sách được thiết kế nhằm thúc đẩy các kết quả phát triển trong các dự án của NHTG thông qua việc đặc biệt chú trọng đến tính bền vững, sử dụng nguồn lực có trách nhiệm, giám sát và đánh giá.” 

 

Khung chính sách Môi trường và Xã hội mới được duyệt bao gồm cả nguyên tắc bảo vệ điều kiện lao động và làm việc toàn diện; một nguyên tắc bao trùm chống phân biệt đối xử; y tế cộng đồng; các biện pháp an toàn để giải quyết những vấn đề về an toàn giao thông; ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ thiên tai; và trách nhiệm huy động sự tham gia của các bên liên quan trong suốt chu kỳ dự án.

Khung chính sách mới sẽ thúc đẩy hơn nữa các đầu ra phát triển tốt hơn và bền vững hơn, theo đó có quy định diện bao phủ và tiếp cận rộng hơn, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn, đặc biệt là những nhóm người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Khung chính sách cũng tăng cường quan hệ đối tác với các ngân hàng phát triển đa phương, đối tác phát triển và các nhà tài trợ song phương.

NHTG hiện đang bắt đầu giai đoạn chuẩn bị và tập huấn (12-18 tháng) để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp sang thực hiện khung chính sách mới.  Khung chính sách mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2018.

Việc thực hiện sẽ chú trọng hỗ trợ và tăng cường năng lực cho các nước vay vốn; đào tạo đội ngũ cán bộ của NHTG và bên vay để thực hiện khung chính sách này; tăng cường hệ thống Quản lý rủi ro Môi trường và Xã hội của NHTG; và củng cố quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác phát triển. Các chính sách an toàn môi trường và xã hội hiện nay của NHTG dự kiến sẽ song hành với khung chính sách môi trường và xã hội mới trong thời gian 7 năm để duy trì áp dụng chính sách cũ đối với các dự án đã được phê duyệt trước khi ban hành Khung chính sách an toàn Môi trường và Xã hội mới.

Thông tin bối cảnh:

Việc đánh giá và quản lý tác động môi trường và xã hội trong các dự án do NHTG tài trợ là một mối quan tâm chính của NHTG trong suốt 40 năm qua. Chính sách hiện hành của NHTG, ban hành từ cách đây 20 năm, đã trở thành tiêu chuẩn cho nhiều ngân hàng phát triển đa phương trong công cuộc bảo vệ con người và môi trường từ nhiều năm nay.

 

 

Chính sách an toàn môi trường và xã hội hiện hành đã bắt đầu được rà soát từ tháng 7 năm 2012. Đáp  ứng khuyến nghị trong báo cáo 2010 do Nhóm đánh giá độc lập của NHTG thực hiện, Ban Giám đốc điều hành đã chỉ đạo lãnh đạo của NHTGT thực hiện sửa đổi chính sách an toàn môi trường và xã hội hiện nay nhằm tăng cường hơn nữa diện bao phủ, hòa nhập xã hội, và hài hòa hóa trong Nhóm NHTG; tăng cường năng lực, trách nhiệm và vai trò làm chủ của khách hàng của NHTGT; tăng cường giám sát thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội, giám sát và đánh giá an toàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chính sách của NHTG; và nâng cao trách nhiệm giải trình, cải thiện hệ thống và công cụ giải quyết khiếu nại dành cho cộng đồng và cá nhân - những người muốn bày tỏ sự quan ngại của mình về các dự án do NHTG tài trợ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.worldbank.org/

Facebook: https://www.facebook.com/worldbank

Twitter: https://www.twitter.com/worldbank

YouTube: https://www.youtube.com/worldbank

 

Lần cập nhật gần nhất: 5 Tháng 8 Năm 2016

Liên hệ truyền thông
Tại Washington DC, từ thứ Hai đến Thứ Sáu, và các ngày khác tại Luân đôn:
Derek Warren
tel : +44 7932 607469
dwarren1@worldbankgroup.org
Tại Washington
Serene Jweied
tel : (202) 473-8764
sjweied@worldbankgroup.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2017/020/OPCS

Api
Api

Welcome