THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Lồng ghép Đầu tư cho Biến đổi Khí hậu – Chìa khóa Ứng phó với Biến đổi Khí hậu của Việt Nam

21 Tháng 5 Năm 2015
Image

Công bố Báo cáo về sử dụng ngân sách cho ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2015 - Việt Nam cần tăng cường hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách lồng ghép đầu tư chiến lược hướng tới một tương lai ít phát thải khí carbon vào quá trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách của mình trong những năm tới. Đây là thông điệp của báo cáo mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thực hiện với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Báo cáo Rà Soát Đầu tư và Chi tiêu công cho Biến đổi Khí hậu, được công bố hôm nay, cũng kêu gọi cần tiến hành xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể để đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo một tương lai thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Báo cáo cho biết những hành động trong ngắn hạn để tăng cường hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam cần được lồng ghép thành nội dung của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm sắp tới và các năm tiếp theo.

Lễ công bố Báo cáo hôm nay, tập trung vào tình hình tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, có sự tham gia của đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành khác, các tỉnh và các đối tác phát triển.  

Báo cáo đề xuất những sáng kiến trong ngắn hạn và dài hạn để tiếp tục lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các chính sách, quy trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách của Việt Nam, và để xác định các khoản đầu tư và hoạt động ưu tiên nhằm tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu của đất nước.

Đặc biệt, các sáng kiến tập trung vào những hành động trước mắt để xác định các ưu tiên chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và chu trình lập kế hoạch, dự toán ngân sách và tài chính cũng như cách thức để xây dựng chính sách tốt hơn, tăng cường thể chế và phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ những hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và đầu tư cụ thể.

"Lồng ghép biến đổi khí hậu vào ngân sách sẽ nâng cao khả năng thích ứng của Việt Nam đối với những tác động của tình trạng khí hậu ấm lên trên toàn cầu, giúp các cộng đồng ít bị tổn thương hơn, và giải quyết những thách thức về phát thải trong khi Việt Nam tiến bước trên hành trình tiến tới một tương lai xanh hơn, thích ứng tốt hơn và thịnh vượng hơn." Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết. "Các phương án được đề xuất trong báo cáo này, nếu được thực hiện, sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này bằng cách tiếp tục đưa chương trình biến đổi khí hậu vào hệ thống lập kế hoạch và dự toán ngân sách của Chính phủ."

Mặc dù tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã tạo ra nhiều cơ hội cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu đang đe dọa tiến trình phát triển của đất nước. Đồng thời, do phát triển kinh tế, lượng phát thải khí nhà kính và mật độ carbon của Việt Nam đã tăng lên đáng kể.

"Các chính phủ trên thế giới đang ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách cải thiện hệ thống dự toán ngân sách và lập kế hoạch, và nâng cao chất lượng chi tiêu công của mình." Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia của UNDP tại Việt Nam cho biết. "Báo cáo này giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của đất nước sang một nền kinh tế ít phát thải khí carbon, và giúp Chính phủ đưa ra những quyết định có lợi cho những người dễ bị tổn thương nhất đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu."

Chính phủ Việt Nam đã dành một lượng lớn ngân sách cho các hoạt động biến đổi khí hậu và xây dựng một chương trình chính trị thông qua các chiến lược và kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, tiềm năng của chương trình vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ, vẫn còn tồn tại những vướng mắc, và chưa có hoặc còn thiếu ngân sách để tiến hành một số hoạt động quan trọng.


Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội (Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường)
Nguyễn Thị Diệu Trinh
tel : 84 0804 3310
trinh4mpi@gmail.com
Tại Hà Nội (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam)
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +84439378234
Nnguyen5@worldbank.org
Tại Hà Nội (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)
Nguyễn Việt Lan
tel : 84 4 3822 4383 ext.121
nguyen.viet.lan@undp.orgTHÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20150521

Api
Api

Welcome