THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng thế giới và Việt Nam ký kết khoản vay 500 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng

12 Tháng 11 Năm 2014


Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 – Hôm nay, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới đã ký kết một khoản vay trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho một dự án với tổng mức đầu tư 731,25 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho ngành năng lượng của Việt Nam. Khoản đầu tư này sẽ được dùng để xây dựng hơn 1.000 km đường dây truyền tải điện và triển khai công nghệ Lưới điện thông minh nhằm nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện.

“Cải thiện hiệu quả năng lượng có tính chất quyết định đối với việc liệu Việt Nam có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống hay không”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam phát biểu.  “Cải thiện hiệu quả năng lượng cũng quan trọng với việc giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp vào giảm thiểu biến đổi khí hậu”

Khoản vay sẽ tài trợ cho Dự án Hiệu quả Lưới điện Truyền tải, nhằm tăng công suất, hiệu quả và độ tin cậy của mạng lưới truyền tải điện tại những khu vực có vai trò nòng cốt với sự phát triển kinh tế của đất nước, trong đó có khu vực thành phố Hà Nội mở rộng, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung.

Dự án này sẽ tài trợ cho các đường dây truyền tải và trạm biến thế, đóng góp khoảng 15% vào tăng trưởng mạng lưới truyền tải điện tại Việt Nam cho đến năm 2020. Dự án tập trung giải quyết nhu cầu đầu tư chủ yếu ở các khu vực phát triển kinh tế lớn, tại đó sự quá tải đường dây truyền tải điện đã xuất hiện hoặc sẽ xảy ra trong tương lai gần.  

Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ công nghệ Lưới điện thông minh cho các thiết bị giám sát, kiểm soát và bảo vệ nhằm tăng cường độ tin cậy và giảm thất thoát điện, đồng thời giúp xây dựng năng lực của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia bằng cách hỗ trợ độc lập về mặt vận hành và tài chính của tổng công ty, là một phần trong kế hoạch thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào năm 2015.

Theo ước tính, tổng mức đầu tư của dự án là 731,25 triệu đô la Mỹ, trong đó 500 triệu đô la Mỹ sẽ vay từ Ngân hàng quốc tế về Tái thiết và Phát triển, là nguồn tài chính cho các quốc gia có mức thu nhập trung bình thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới. Tổng công ty Truyền tải diện quốc gia, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm phần vốn 231,25 triệu đô la Mỹ còn lại.

Để biết thêm thông tin, xin mời vào trang web www.worldbank.org/vn
Liên hệ truyền thông
Tại Hanoi
Ngan Hong Nguyen
tel : (+84) 903430193
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Diana Chung
tel : (1-202) 473-8357
dchung1@worldbank.orgTHÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
121114

Api
Api

Welcome