THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực y tế

6 Tháng 5 Năm 2014


Oa-sinh-tơn D.C, ngày 6 tháng Năm, 2014 – Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới hôm nay vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 106 triệu đô la Mỹ nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế, tăng cường năng lực quản lý trong ngành y tế, và nâng cao năng lực của các đội chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở.

Khoản tín dụng cho Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế dự kiến sẽ giúp cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng  giáo dục nhân lực y tế và hỗ trợ 31 trường đại học, cao đẳng để bác sỹ, điều dưỡng và các nhân viên y tế mới ra trường có năng lực và kỹ năng tốt hơn phù hợp với những nhu cầu  chăm sóc sức khỏe hiện nay của người dân Việt Nam.

Dự án cũng sẽ đào tạo và cung cấp trang thiết bị tổng thể cho gần 1300 đội chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 15 tỉnh trên cả nước nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ở cộng đồng. Bên cạnh đào tạo lâm sàng, dự án cũng sẽ giúp cải thiện chương trình đào tạo quản lý y tế và xây dựng chính sách nhân lực ngành y tế.

Khoản tín dụng cho dự án được tài trợ từ nguồn vốn của Hiệp hội phát triển quốc tế, cơ quan thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp tài chính cho các nước có  thu nhập thấp. Cộng đồng Châu Âu cũng sẽ đóng góp khoản tiền tương đương 10 triệu đô la Mỹ cho dự án, và Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp nguồn vốn đối ứng tương đương 5 triệu đô la Mỹ, đưa tổng số tiền của Dự án lên tới 121 triệu đô la Mỹ.  

Với trọng tâm  cải thiện kỹ năng lâm sàng và quản lý cho nhân lực ngành y tế, bao gồm cả những sinh viên mới cũng như cán bộ quản lý và nhân viên y tế hiện đang làm việc trong hệ thống chăm sóc  sức khỏe của Việt Nam, dự án sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch Phát triển Nhân lực Y tế giai đoạn 2012-2020.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 84-4-39346600 ext. 234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Diana Chung
tel : (1-202) 473-8357
dchung1@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2014/485/EAP

Api
Api