THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký thỏa thuận tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo

24 Tháng 4 Năm 2014


Hà Nội, ngày 24/4/2014 – Hôm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan tài trợ cho 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam.

“Những dự án này đáp ứng các lĩnh vực giảm nghèo ở Việt Nam bao gồm cơ hội sinh kế hạn hẹp, các vùng sâu vùng xa và thiếu kết nối, sản lượng nông nghiệp thấp và các chương trình hỗ trợ xã hội còn manh mún và thiếu hiệu quả,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh.

Nguồn vốn trên sẽ được sử dụng cho ba dự án là Dự Án Giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD), Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (180 triệu USD) và Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội (60 triệu USD).

Mục tiêu của Dự án Giảm nghèo vùng Tây nguyên là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nghèo cùng cực cho vùng Tây nguyên, khu vực nghèo thứ hai của cả nước. Dự án sẽ hỗ trợ tài chính cho cơ sở hạ tầng làng xã và cộng đồng, sinh kế bền vững, cơ sở hạ tầng có kết nối và đào tạo kỹ năng sinh kế, quản lý dự án và kỹ năng quản lý hành chính công tổng thể hơn cho 26 huyện nghèo nhất của các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới dự tính sẽ giúp nâng cao khả năng cung cấp nước và hiệu suất sử dụng đất; nâng cao sản lượng nông nghiệp, và giảm mức độ tổn thương trước các sự kiện thời tiết bất lợi cho nông dân và các hộ gia đình nông thôn vùng duyên hải miền Trung (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, và Quảng Nam) và vùng núi phía Bắc (Hà Giang, Phú Thọ, và Hòa Bình).

Dự án hỗ trợ nông dân áp dụng các kỹ năng canh tác nông nghiệp thích ứng với khí hậu, bao gồm các hệ thống hỗ trợ thâm canh lúa và đa dạng hóa vụ mùa, sử dụng phân vi sinh, kiểm soát dịch bệnh đồng bộ… Dự tính, sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp dịch vụ thủy lợi tốt hơn và tin cậy hơn cho 83.400 ha đất canh tác.

Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội sẽ giúp triển khai các chương trình chủ chốt của hệ thống trợ giúp xã hội, bao gồm một hệ thống dữ liệu về các hộ gia đình nghèo và cận nghèo và những người hưởng trợ giúp xã hội và hệ thống thông tin quản lý. Dự án sẽ hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ giảm bớt tình trạng manh mún của các chương trình trợ giúp xã hội, tạo cơ sở hợp nhất các chương trình và nâng cao hỉệu quả sử dụng chi công trên lĩnh vực trợ giúp xã hội.

Tại bốn tỉnh thực hiện dự án (Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng), một chương trình hợp nhất mang tên “Cơ hội thoát nghèo truyền kiếp” sẽ thay thế 3 chương trình hiện có. Đây là dự án hợp tác giữa Bộ LĐTBXH, UNICEF, Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh và Ngân hàng Thế giới.

Nguồn vốn cả 3 dự án trên được Hiệp hội Phát triển Quốc tế, tổ chức chuyên cấp vốn cho các nước có thu nhập thấp thuộc Ngân hàng Thế giới, tài trợ.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +84.4.39346600-234
nnguyen5@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2014/04/24

Api
Api

Welcome