THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ký hiệp định tín dụng hỗ trợ nâng cao hiệu quả giao thông Miền Bắc Việt Nam

14 Tháng 1 Năm 2014


Ngày 14/1/2014 – Ngày hôm nay Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký Hiệp định tín dụng trị giá 250 triệu US$ nhằm nâng cao hiệu quả và mức độ bền vững công tác quản lý và duy tu tài sản đường bộ Việt Nam.

Nguồn vốn hỗ trợ Dự án Quản lý Tài sản Đường bộ Việt Nam (Vietnam Road Asset Management Project – VRAMP) sẽ do Hiệp hội Phát triển Quốc tế, cơ quan hỗ trợ các nước thu nhập thấp của Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ.

“Giao thông đường bộ đã có đóng góp lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây của Việt Nam bằng việc kết nối các cộng đồng với thị trường, cơ sở giáo dục, y tế, và kết nối các địa phương với các trung tâm đồng thời giúp giảm chi phí vận chuyển hành khách và hàng hóa trong cả nước”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Dự án Ngân hàng Thế giới hỗ trợ hôm nay sẽ tiếp tục đóng góp vào cải tạo và bảo dưỡng mạng lưới đường bộ hiện có nhằm duy trì thành quả phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam cũng như phát triển doanh nghiệp địa phương và nâng cao nguồn vốn xã hội.”

Chính phủ Úc cũng đóng góp 1,7 triệu đô la Ốtxtrâylia cho dự án này qua một Quỹ Ủy Thác do Ngân hàng Thế giới quản lý nhằm xây dựng và thực hiện một Hệ thống Quản lý Tài sản Đường bộ hoàn chỉnh.

“Ốtxtrâylia hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hạ tầng giao thông cần thiết giúp kết nối nông dân và các nhà sản xuất khác với thị trường trong nước và nước ngoài”, ông Hugh Borrowman, Đại sứ Úc nói. “Đóng góp của Ốtxtrâylia vào dự án VRAMP sẽ bổ sung cho sự trợ giúp này thông qua việc thiết lập một hệ thống theo dõi tình trạng đường xá và cầu cống trên toàn Việt Nam và xác định các hạng mục ưu tiên nhằm đảm bảo sử dụng đường lâu dài và an toàn”.

Ngoài Hệ thống Quản lý Tài sản Đường bộ Dự án cũng giúp đẩy nhanh chương trình cải cách thông qua tăng cường áp dụng ký kết và thực hiện hợp đồng dựa trên thành tích và nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ Bảo trì Đường bộ. Dự tính dự án VRAMP sẽ giúp thực hiện chiến lược duy trì đường bộ hiệu quả hơn, quản lý tài sản đường bộ tối ưu hơn, và thực hiện lập chương trình vận hành mạng lưới đường bộ một cách hiệu quả.

Dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân tại 13 tỉnh phía bắc Việt Nam thông qua cải tạo và duy tu mạng đường bộ tại đây. Các cung đường tại đây sẽ được cải tạo và duy tu, giúp giảm chi phí xe cộ, giảm thời gian đi lại, và giảm tai nạn nhờ vào các biện pháp an toàn giao thông.

Liên kết trong mạng giao thông quốc gia sẽ được cải thiện, đồng thời hiệu quả chi ngân sách cho mục đích quản lý đường bộ cũng tăng lên thông qua việc cấp kinh phí có mục tiêu cho các đoạn đường cần bảo dưỡng nhất.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 04.3.9346600-8234
nnguyen5@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20140114

Api
Api

Welcome