THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân Hàng Thế Giới giúp cải thiện sinh kế tại các vùng nghèo khu vực Tây Nguyên

27 Tháng 12 Năm 2013


Ngày 27/12/2013 – Hôm nay Ban Giám Đốc Điều Hành Ngân Hàng Thế Giới đã phê duyệt khoản tín dụng 150 triệu đô la Mỹ giúp cải thiện đời sống cho người nghèo tại các huyện vùng cao Tây Nguyên.

Khoản tín dụng dành cho cho Dự án Giảm Nghèo Khu Vực Tây Nguyên sẽ được thực hiện tại 26 huyện nghèo nhất thuộc các tỉnh Dăk Lăk, Dăk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mục tiêu của dự án là cải thiện sinh kế cho người dân tại các huyện nghèo này, đa số là người dân tộc.

Tuy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích giảm nghèo đáng kể trong hai thập kỷ qua, nhưng gần đây tốc độ giảm nghèo đã chững lại trong khi khoảng cách giữa lớp người nghèo nhất với nhóm còn lại, cũng như khoảng cách giữa các vùng và khoảng cách giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn vẫn chưa bị xóa bỏ. Khu vực Tây Nguyên đang phải giải quyết một số thách thức cụ thể về phúc lợi cho người dân nói chung và đặc biệt là các cộng đồng thiểu số nói riêng. Mục tiêu của dự án mới được phê duyệt này là giúp Chính phủ Việt Nam giải quyết tình trạng cực nghèo tại vùng nghèo thứ hai này của Việt Nam.

Dự án gồm 4 hợp phần: phát triển hạ tầng thôn, xã; phát triển sinh kế bền vững; phát triển hạ tầng liên kết, xây dựng năng lực và truyền thông; và quản lý dự án.

Đây là khoản tín dụng vay từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế, nguồn vốn của Ngân Hàng Thế Giới dành cho các nước nghèo với điều kiện vay hỗn hợp. Khoản tín dụng có thời hạn là 25 năm, với 5 năm ân hạn.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 84-4-39346600
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Diana Chung
tel : (1-202) 473-8357
dchung1@worldbank.orgApi
Api