THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới giúp nâng cao hiệu quả giao thông tại miền Bắc Việt Nam

13 Tháng 12 Năm 2013Ngày 12/12/2013 – Hôm nay, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê chuẩn khoản tín dụng trị giá 250 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong công tác quản lý và bảo dưỡng tài sản đường bộ tại Việt Nam.

Nguồn kinh phí hỗ trợ Dự án Quản lý Tài sản Đường bộ Việt Nam – VRAMP, được cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, là cơ quan của Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các nước thu nhập thấp.

Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng Hệ thống Quản lý Tài sản Đường bộ, đẩy nhanh tiến trình cải cách thông qua việc tăng cường sử dụng hợp đồng dựa trên hiệu quả và hỗ trợ Quỹ Bảo dưỡng Đường bộ. Dự tính dự án VRAMP sẽ giúp thực hiện chiến lược duy trì đường bộ hiệu quả hơn, quản lý tài sản tối ưu hơn và lập chương trình vận hành mạng lưới đường bộ với hiệu suất cao hơn.

Dự án sẽ nâng cấp và bảo dưỡng đường bộ và mang lại lợi ích trực tiếp cho người tham gia giao thông tại 13 tỉnh phía bắc Việt Nam. Công tác bảo dưỡng giúp nâng cấp và phòng ngừa hư hại các tuyến đường nói trên sẽ giúp giảm chi phí phương tiện vận chuyển, giảm thời gian đi lại và giảm tai nạn giao thông nhờ vào các biện pháp nâng cao an toàn đường bộ. 

Dự án giúp tăng cường các liên kết quan trọng trong mạng lưới đường cao tốc toàn quốc và tăng cường hiệu quả các khoản chi công cộng cho mục đích quản lý tài sản đường bộ thông qua cấp kinh phí có mục tiêu cho những cung đường cần đầu tư nhất.

 

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (04) 3934-6600 (ext. 234)
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20131213

Api
Api