THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Australia và Ngân hàng Thế giới công bố chương trình tài trợ nhỏ giúp tăng cường quản trị tại Việt Nam

18 Tháng 11 Năm 2013Hà Nội, 18 tháng 11, 2013 – Đại sứ quán Australia và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hôm nay chính thức công bố vòng tiếp theo của Chương trình Học tập Tổng hợp, tập trung vào nội dung tăng cường quản trị hiệu quả tại Việt Nam.

Chương trình Học tập Tổng hợp nhằm hỗ trợ các tổ chức Việt Nam phát triển và thực hiện các hoạt động trao đổi kiến thức và chương trình đào tạo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và địa phương, thông qua sử dụng những hình thức học tập tổng hợp và sáng tạo.

Đây là năm thứ 7 của chương trình tài trợ quy mô nhỏ này. Mỗi tổ chức sẽ được nhận tối đa 30,000 USD để thực hiện dự án nâng cao năng lực. Cho tới nay, chương trình Học tập Tổng hợp đã tài trợ cho 18 tổ chức, đào tạo được 1,278 người.

Trong nhiều năm qua, tăng cường quản trị hiệu quả cho Việt Nam là một trọng tâm trong hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Australia. Hướng tập trung của chương trình hỗ trợ nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng cơ bản trong việc tiếp cận thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân, nâng cáo tính trách nhiệm và giảm tham nhũng.

Thông qua thực hiện các chương trình tài trợ này, học viên Việt Nam sẽ được tiếp cận với mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, thiết lập cộng đồng hợp tác chuyên môn nhằm trao đổi kiến thức và thông tin. Chương trình cũng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo của các nhân viên của các tổ chức Việt Nam.

Chương trình sẽ do Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC), một đơn vị thuộc Ngân hàng Thế giới điều phối.

Chương trình Học tập Tổng hợp đang kêu gọi thư bày tỏ quan tâm từ các tổ chức. Thông tin về chương trình và mẫu Thư bày tỏ quan tâm hiện có trên trang web: www.vdic.org.vn.  

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội (Ngân hàng Thế giới)
Bà Nguyễn Hoài Linh
tel : +84-4-39378703
lnguyen@worldbank.org
Tại Hà Nội (Cơ quan Hỗ trợ Australia)
Ông Nguyễn Văn Thuần
tel : + 84-4-3774 0175
VanThuan.Nguyen@dfat.gov.au


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
11182013

Api
Api