THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Khoản tín dụng mới của Ngân hàng Thế giới mang tới cơ sở hạ tầng đô thị tốt hơn cho 400.000 người dân Đà Nẵng

26 Tháng 4 Năm 2013Oa-sinh-tơn D.C, 26 tháng 4 năm 2013 – Hôm nay, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt một khoản tín dụng 202,5 ​​triệu đô la Mỹ hỗ trợ phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Khoản tín dụng này thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng giúp người dân mở rộng khả năng tiếp cận hệ thống thoát nước, dịch vụ xử lý và thu gom nước thải, hệ thống đường chính và giao thông công cộng tại một số khu vực của thành phố Đà Nẵng.

Những hoạt động thuộc dự án sẽ mang lại hệ thống giao thông công cộng được mở rộng, nâng cấp, và điều kiện vệ sinh được cải thiện cho phần lớn người dân thành phố, đặc biệt là phụ nữ, người già, trẻ em và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác. Các hoạt động này cũng sẽ góp phần làm cho thành phố trở nên thân thiện hơn với nhà đầu tư và du khách thông qua dịch vụ cơ sở hạ tầng và năng lực quản lý đô thi tốt hơn.

“Chúng tôi hy vọng dự án sẽ cung cấp một mô hình “thành phố xanh” cho phát triển đô thị bền vững, sau đó có thể được nhân rộng cho sự phát triển của các thành phố khác,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ. “Chúng tôi hy vọng quyền sở hữu mạnh mẽ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà nẵng về ý tưởng phát triển đô thị xanh, sự giám sát chặt chẽ, và khả năng ra quyết định nhanh chóng, sẽ tiếp tục đảm bảo cho việc tiến hành dự án mới này một cách suôn sẻ  để người dân Đà Nẵng  sớm được thụ hưởng các dịch vụ cơ sở hạ tầng tiên tiến của một thành phố bền vững.”

Khoản tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế, nguồn tài chính ưu đãi của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước có thu nhập thấp, hỗ trợ. Khoản tín dụng này sẽ được cung cấp cho năm hợp phần của dự án, bao gồm

1) cải thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải,

2) phát triển một hệ thống xe buýt quá cảnh nhanh,

3) cải thiện đường giao thông chiến lược trong đô thị,

4) xây dựng năng lực cho chính quyền thành phố về quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, và

5) hoàn thành một số tiểu dự án cơ sở hạ tầng lớn được khởi động từ Dự án Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Ưu tiên Đà Nẵng.

Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư tại Việt Nam, và được coi là một thành phố có quy hoạch và quản trị tốt, có chất lượng cơ sở hạ tầng nhìn chung cao hơn so với các thành phố khác. Lãnh đạo thành phố đã cam kết phát triển thành phố thành một thành phố "xanh" vào năm 2025, với trọng tâm là công nghệ cao và phát triển du lịch.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 84-4-39346600 ext. 234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Carl Hanlon
tel : (202) 473-8087
chanlon@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2013/266/EAP

Api
Api

Welcome