THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam hồi phục khả năng cạnh tranh kinh tế

20 Tháng 3 Năm 2013Washington DC, ngày 19/3/ 2013 – Hôm nay, Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản Tín dụng hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1) cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm tạo ra năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn.

EMCC 1, khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 khoản tín dụng, sẽ cấp 250 triệu đô la Mỹ tài chính ưu đãi để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách, bao gồm:

* Khu vực tài chính; 

* Chính sách tài khóa;

* Hành chính công và trách nhiệm giải trình;

*Quản lý doanh nghiệp nhà nước; 

* Quản lý đầu tư công;

*Hiệu quả môi trường kinh doanh; 

* Bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

“EMCC là sự tiếp nối của chuỗi Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo đã thực hiện thành công, nhằm giải quyết những thách thức mới nổi, nhằm làm tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết. “Tôi hy vọng rằng chuỗi tín dụng EMCC sẽ tạo cơ sở để phối hợp và làm sâu sắc thêm đối thoại chính sách giữa các đối tác phát triển với Chính phủ Việt Nam, với mục tiêu dài hạn là hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng kinh tế mới, tập trung vào khả năng cạnh tranh và chất lượng của tăng trưởng.”

Ổn định kinh tế vĩ mô là một ưu tiên hàng đầu để tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam, do đó, đây cũng là mục tiêu cốt lõi của EMCC. EMCC sẽ giúp giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô; và đảm bảo rằng sẽ hỗ trợ nỗ lực ổn định kinh tế của Chính phủ. Quản lý đầu tư công, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng là những chủ đề quan trọng của chương trình này, phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ trong cải cách cơ cấu. Hơn nữa, EMCC ưu tiên những nỗ lực của Chính phủ để giảm thiểu các thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật tài chính, vì đây là những điểm rất quan trọng, ảnh hưởng tới năng suất và khả năng cạnh tranh.

Việt Nam đã tiến hành cải cách quan trọng vào đầu những năm 90s và đã góp phần tăng khả năng cạnh tranh giúp thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo nhanh. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng quá trình cải cách đang chậm lại trong những năm gần đây, và vì thế, cần những cải cách mới để giải quyết sự thiếu hiệu quả của tái cấu trúc, thúc đẩy việc sử dụng hiểu quả nhân lực và vốn, tăng năng suất của cả nền kinh tế. EMCC nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình cải cách kinh tế trong 3 năm tới.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 84-4-39346600 ext. 234
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Carl Hanlon
tel : (202) 473-8087
chanlon@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2013/289/EAP

Api
Api

Welcome