THÔNG CÁO BÁO CHÍ

AUSAID và Ngân hàng Thế giới công bố danh sách các đề án học tập sáng tạo được nhận tài trợ

22 Tháng 2 Năm 2013Hà Nội ngày 22 tháng 2 năm 2013 - Chương trình Học tập Tổng hợp Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) tài trợ và Ngân hàng Thế giới (World Bank) – Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) quản lý chính thức công bố danh sách 5 Đề án xuất sắc nhất nhận được tài trợ của Chương trình để thực hiện các chương trình học tập sáng tạo.

Các Đề án nhằm mục tiêu hỗ trợ các tổ chức Việt Nam sử dụng phương pháp học tập sáng tạo trong các chương trình giáo dục và đào tạo của họ.

Dưới đây là danh sách các Đề án được nhận tài trợ và tên các tổ chức thực hiện tương ứng:
• Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – “Nâng cao Năng lực Học tập Tổng hợp và Chia sẻ Kiến thức trong Kiểm tra và Giám sát bệnh Sốt Xuất Huyết”
• Quỹ VinaCapital – “Sáng kiến Đào tạo từ xa về Chăm sóc Sức khỏe Sơ sinh tại Việt Nam”
• Viện Khoa học Năng lượng – “Chương trình Đào tạo về cơ hội Năng lượng Tái tạo và Bù đắp Cac-bon trong Phát triển Nông – Lâm nghiệp tại Việt Nam”
• Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương – “Nâng cao Năng lực Học tập Tổng hợp trong Kiểm tra và Giám sát Bệnh Tả”
• Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam – “Không gian tương tác điện tử về Đào tạo và Tư vấn Sản xuất Sạch hơn - Đổi mới Sản phẩm Bền vững”

Dự kiến sau khi được thực hiện, 5 Đề án này sẽ có những đóng góp nhất định trong công tác đào tạo và phát triển sự nghiệp cho 100 Doanh nghiệp vừa và nhỏ, 108 giáo viên và 797 cán bộ trong lĩnh vực y tế và môi trường.

Các Đề án áp dụng những công nghệ mới trong giáo dục và đào tạo, bao gồm công nghệ hỗ trợ việc học qua mạng và các phần mềm di động, nhằm giúp người học chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách mới trong tương lai, đặc biệt khi Việt Nam hòa nhập ngày một sâu hơn trong nền kinh tế thế giới.

Ông Đoàn Văn Bình – Phó Viện trưởng – Viện Khoa học Năng lượng - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi nhận được khoản tài trợ này của AusAID - Ngân hàng Thế giới. Chúng tôi tin rằng thông qua quá trình thực hiện Dự án, cán bộ của Viện sẽ có trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng làm việc tốt hơn, đồng thời bảo đảm những tác động tốt nhất đối với nhóm đối tượng hưởng lợi của Dự án”.

Được lựa chọn trong số 55 Đề án gửi tới từ các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các trường học, các công ty tư nhân và các cơ quan đào tạo trong nước, 5 Đề án nhận được khoản tài trợ này sẽ bắt đầu những hoạt động đầu tiên từ tháng 3 năm 2013.

Đây là lần thứ 6 AusAID và Ngân hàng Thế giới tài trợ cho các tổ chức trong nước thực hiện các Dự án học tập thông qua Chương trình Học tập Tổng hợp Việt Nam.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội (Ngân hàng Thế giới)
Nguyễn Hoài Linh
tel : +84-4-3934 6600 ext 704
lnguyen@worldbank.org
Tại Hà Nội (AusAID)
Nguyễn Thu Hằng
tel : + 84-4-3774 0171
thu-hang.nguyen@ausaid.gov.au

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20130221

Api
Api

Welcome