THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Việt Nam, Ngân hàng Thế giới ký hiệp định tín dụng nhằm cung cấp điện chất lượng tốt và ổn định hơn

8 Tháng 11 Năm 2012
Hà Nội, ngày 8/11/2012 – Hôm nay, Tổng công ty Điện Lực Việt Nam, đại diện 5 Công ty Điện lực các khu vực, và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã ký Hiệp định tín dụng cho Dự án Phân phối điện Hiệu quả cho Việt Nam, nhằm cấp điện chất lượng tốt và ổn định hơn cho người sử dụng điện Việt Nam, đồng thời giúp giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thông qua cải thiện hiệu quả lưới điện.

Dự án này trước đó đã được Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới thông qua vào ngày 11/9/2012.

"Các khoản đầu tư nhằm tăng cường hiệu quả và hiện đại hóa theo Dự án Phân phối điện Hiệu quả sẽ cải thiện sự ổn định của nguồn điện cho các cơ sở công nghiệp, hộ gia đình và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Việt Nam", Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết. "Thực hiện thành công dự án này sẽ góp phần tăng khả năng cạnh tranh cũng như sự bền vững về môi trường cho Việt Nam, cũng là những trụ cột của chiến lược của Ngân hàng Thế giới Tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2016”

"Cung cấp điện ổn định sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu sử dụng các loại năng lượng khác và các loại nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường, chẳng hạn như than đá và dầu lửa. Việc này cũng giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng trong các hộ gia đình và kỳ vọng sẽ tác động tích cực với bình đẳng giới và giảm nghèo."  Ông Văn Tiến Hùng, Chuyên gia cao cấp về năng lượng và Trưởng nhóm dự án, chia sẻ.

Dự án sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia đến năm 2020 bằng cách giảm nhu cầu đầu tư vào khu vực năng lượng, tăng cường an ninh năng lượng và góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Dự án bao gồm việc xây dựng và củng cố lưới điện phân phối, giới thiệu những công nghệ lưới điện thông minh trong phân phối và hỗ trợ kỹ thuật và phương tiện để xây dựng năng lực cho Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) và năm công ty điện lực (Tổng Cty Điện lực miền Bắc, Tổng Cty Điện lực miền Nam, Tổng Cty Điện lực miền Trung, Tổng Cty Điện lực TP.HCM và Tổng Cty Điện lực Hà Nội) để phát triển các loại mức giá hợp lý cho ngành điện và thiết kế chương trình quản lý tải điện hiệu quả.

Tổng chi phí dự án là 800 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng Thế giới đóng góp 449 triệu đô la Mỹ và 30 triệu đô la Mỹ đến từ Quỹ đầu tư Sạch (CTF) để hỗ trợ việc thực hiện các công nghệ lưới điện thông minh. Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) cung cấp 8 triệu đô la Mỹ tài trợ cho hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực. Khoản đầu tư 313 triệu đô la Mỹ còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Trong thập kỷ vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để mở rộng mạng lưới điện và cung cấp điện cho tất cả mọi miền của đất nước. Kết quả là, bao phủ điện đã tăng từ 50% vào năm 1996 lên tới khoảng 97% trong năm 2011. Ngày nay, trọng tâm hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đã chuyển từ tăng độ bao phủ của điện sang nâng cao chất lượng các dịch vụ cho người tiêu dùng.

Ngân hàng Thế giới cấp khoản tín dụng này qua Hiệp Hội Phát triển Quốc tế (IDA), đơn vị cho vay ưu đãi cho các nước IDA hỗn hợp, với lãi suất 1,25%, phí dịch vụ là 0,75% và thời hạn trả nợ 25 năm với thời gian ân hạn 5 năm. Khoản vay từ Quỹ Công nghệ sạch (CTF) có phí dịch vụ là 0,75% một năm, thời gian đáo hạn là 20 năm và 10 năm ân hạn.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (+84) 439346600
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20121108

Api
Api

Welcome