THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ quản lý ô nhiễm tại các tỉnh công nghiệp hóa nhất Việt Nam

25 Tháng 10 Năm 2012
Washington DC, 25 tháng 10 – Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới hôm nay thông qua khoản tài trợ trị giá 50 triệu USD cho Dự án thực thi các quy định về xử lý nước thải tại các khu công nghiệp ở tỉnh Nam Định, Hà Nam, Đồng Nai, và Bà Rịa – Vũng Tàu, bốn trong số các tỉnh công nghiệp hóa hàng đầu Việt Nam.

Dự án Quản lý Ô nhiễm Công nghiệp là một phần trong chương trình hỗ trợ đa nguồn cho Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nghiễm công nghiệp. Dự án cũng hỗ trợ việc xem xét toàn diện khung pháp lý và các quy định về quản lý ô nhiễm.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng: “Hệ thống quy định chưa đầy đủ, việc thực thi pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực xử lý nước thải công nghiệp còn yếu kém là những yếu tố bổ trợ cho nhau gây ra những nguy cơ môi trường nghiêm trọng trong quá trình công nghiệp hóa. Việc phá vỡ vòng luẩn quẩn này sẽ giúp thúc đẩy phát triển xanh ở Việt Nam.”

Từ thực tế này, Dự án tập trung tăng cường giám sát và thực thi chính sách về môi trường tại tất cả các khu công nghiệp ở bốn tỉnh tham gia Dự án. Bên cạnh đó, ít nhất sẽ có 8 hệ thống xử lý nước thải được xây dựng tại các tỉnh này.
Nguồn tài trợ cho Dự án là từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới, nguồn cho vay ưu đãi các nước có thu nhập thấp.  Dự án nhằm thúc đẩy môi trường bền vững, một yếu tố chủ chốt trong Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2012 – 2016.

Thông tin nền

Phát triển công nghiệp là động lực tăng trưởng của Việt Nam. Trong cơ cấu GDP của Việt Nam, công nghiệp đã tăng từ 22.7% năm 1990 lên 41.1% năm 2010 (tương đương giá trị khoảng 42.5 tỉ  USD). Phát triển công nghiệp nhanh chóng tại Việt Nam cũng đồng thời gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặt áp lực nặng nề lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ước tính các khu công nghiệp thải trực tiếp vào các khu vực chứa nước khoảng 1 triệu m3 nước thải chưa qua xử lý mỗi ngày, chiếm khoảng 70% tổng khối lượng nước thải công nghiệp.

Báo cáo Phát triển Việt Nam của Ngân hàng Thế Giới về Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên kết luận rằng việc quản lý yếu kém các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự suy thoái của môi trường có thể sẽ hủy hoại tốc độ, chất lượng, và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Liên hệ truyền thông
Tại Washington
Mohamad Al-Arief
tel : (202) 458-5964
malarief@worldbank.org
Tại Hanoi
Nguyễn Hồng Ngân
tel : +84439346600
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2013/125/EAP

Api
Api