THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Cần có chính sách chủ động để thu hẹp khoảng cách về giới tính còn tồn tại ở Đông Á – Thái Bình Dương

18 Tháng 6 Năm 2012
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết khoảng cách về giới trong lĩnh vực giáo dục và y tế đang được thu hẹp dần, nhưng vẫn còn tồn tại bất bình đẳng giới tính quan trọng trong tiếp cận cơ hội kinh tế,tăng cường tiếng nói và ảnh hưởng của nữ giới trong xã hội.

Bangkok, ngày 18, tháng 6, 2012 – Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cho thấy trong khi bình đẳng giới đã được cải thiện trên khắp khu vực Đông Á và Thái bình Dương, sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại trong một số lĩnh vực quan trong. Báo cáo mang tên “Hương tới Bình đăng giới tại Đông Á và Thái Bình Dương” cho rằng tăng cường khả năng tiếp cận với công việc và cơ hội kinh tế của phụ nữ sẽ cải thiện đáng kể năng suất của khu vực.

“Loại bỏ bất bình đẳng giới trong cơ hội tham gia hoạt động kinh tế có thể tăng năng suất lao động lên 7% đến 18%. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Vì vậy, tăng cường năng lực kinh tế của phụ nữ không chỉ là một điều đúng đắn, mà còn là một việc làm thông minh,” Pamela Cox, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nói.

Được sự hỗ trợ từ AusAID, báo cáo được công bố bởi một nhóm các chuyên gia về giới tại Ngân hàng Thế giới tại Bangkok. Họ trao đổi với các nhà hoạch định chính sách, xã hội dân sự, và các nhà lãnh đạo ý kiến về bình đẳng giới và chương trình nghị sự phát triển và thảo luận về các lựa chọn chính sách để thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển hiệu quả hơn.

"Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ các nước trong việc giải quyết các khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt trong việc tiếp cận cơ hội kinh tế, có thể liên quan để tăng cường kỹ năng thị trường, cải thiện tiếp cận đất đai và vốn hoặc tăng tiếng nói và ảnh hưởng của họ trong xã hội," Annette Dixon, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Nam Á nói.

Nghiên cứu khẳng định rằng tăng cường bình đăng giới trong tiếp cận các cơ hội và tăng tiếng nói của phụ nữ trong xã hội sẽ thúc đẩy kết quả phát triển tốt hơn, bao gồm năng suất lao động cao hơn, tốc độ tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo nhanh hơn. Mặc dù phụ nữ tham gia lực lượng lao động nói chung là cao ở Đông Á và Thái Bình Dương so với các khu vực đang phát triển khác, tiến bộ đạt được không đồng đều.

“Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương rất rộng lớn và đa dạng, với sự khác biịet lớn về tiến bộ kinh tế và xã hội, bao gồm cả bình đẳng giới. Xét trên một số khía cạnh, phụ nữ trong khu vực hiện đang được tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ phát triển hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm,” ông Andrew Mason, tác giả chính của báo cáo nhấn mạnh.

Là một báo cáo khu vực, Hướng tới Bình đẳng giới ở Đông Á và Thái Bình Dương xem xét những vấn đề đặc biệt liên quan đến khu vực, bao gồm khía cạnh giới tính trong một số xu hướng mới nổi - hội nhập kinh tế toàn cầu gia tăng, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông, di cư, đô thị hóa, và nhanh chóng lão hóa dân số - tất cả các nhân tố này đều tạo ra cơ hội mới, nhưng cũng có những rủi ro mới, trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Báo cáo đóng góp dữ liệu và bằng chứng mới về giới tính và phát triển, tăng cường mạnh mẽ khả năng của các nước trong việc xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng trong lĩnh vực này

Dựa trên cơ sở bằng chứng đã được củng cố, báo cáo xác định bốn lĩnh vực ưu tiên cho hành động công cộng ở các nước Đông Á và Thái Bình Dương:

  • Thứ nhất, thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển con người ở những nơi khoảng cách về  giới trong kết quả giáo dục và y tế vẫn còn lớn.
  • Thứ hai, thu hẹp khoảng cách giới trong các cơ hội kinh tế. Nhắm những khoảng cách này thường được bảo đảm trên cả hai cơ sở công bằng và hiệu quả.
  • Thứ ba, tăng cường tiếng nói và ảnh hưởng phụ nữ - và bảo vệ họ khỏi bạo lực. Tăng cường tiếng nói của phụ nữ sẽ nâng cao chất lượng trong việc ra quyết định phát triển, do đó, cũng tăng chất lượng phát triển nói chung.
  • Và cuối cùng, bồi dưỡng các cơ hội và quản lý các rủi ro liên quan với xu hướng mới nổi của thị trường khu vực. Mang cách tiếp cận nhận thức về giới vào việc hoạch định chính sách trong lĩnh vực này sẽ dẫn đến những kết quả về bình đẳng giới và phát triển tốt hơn.


Báo cáo nhấn mạnh rằng bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực không tư động diễn ra cùng tăng trưởng và phát triển. Chính vì vậy, nếu các quốc gia muốn đạt được cả bình đăng giới và phát triển nhanh hơn, cần thiết phải có những chính sách công dựa trên nhận thức về bình đẳng giới.

“Các nhà hoạch định chính sách trong khu vực cần phải hiểu lý do tại sao sự tiến bộ trong thu hẹp khoảng cách giới vẫn còn lẫn lộn và thực hiện các chính sách khắc phục có những khoảng cách còn tồn tại," ông Mason nói. "Xét cho cùng thì bình đẳng giới bản thân nó đã là một mục tiêu phát triển quan trọng và cũng là chính sách phát triển tốt."

Liên hệ truyền thông
Tại Bangkok
Meriem Gray
tel : + 85 620 2222-1304
mgray@worldbank.org
Tại Washington DC
Carl Hanlon
tel : + 1 202 473 8087
chanlon@worldbank.org
Natalia Cieslik
tel : +1 202 458 9369
ncieslik@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2012/511/EAP

Api
Api

Welcome