THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội thảo quốc tế nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế mạnh trong quản lý nợ công

16 Tháng 5 Năm 2012
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012 – Hôm nay, Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo quốc tế về Quản lý nợ công nhằm giúp Việt Nam quản lý nợ công tốt hơn.

Các nhà hoạch định chính sách cấp cao của nhiều bộ, ngành, cơ quan, và nhiều lãnh đạo cấp trung ương và địa phương đã tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe và thảo luận về vai trò của nợ quốc gia trong các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, các cơ cấu thể chế để quản lý nợ hợp lý, các tổ chức xếp hạng, và kinh nghiệm quản lý nợ công của các nước từ các chuyên gia đến Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Thái Lan, Ấn Độ , Ireland và Ngân hàng Standard Chartered.

Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, nhấn mạnh rằng "cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tăng thêm thách thức trong quản lý nợ quốc gia ở cả các nước đang phát triển và phát triển. Kinh nghiệm gần đây cho thấy các chính sách và thể chế mạnh mẽ có thể giúp các nước giảm thiểu rủi ro của cuộc khủng hoảng nợ. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách cao cấp, những người tham dự hội nghị hôm nay, rút ra được nhiều bài học từ kinh nghiệm của Ấn Độ, Ireland và Thái Lan về sự cần thiết phải có chính sách tài chính có trách nhiệm và cơ cấu nợ bền vững cho Việt Nam.”

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng chia sẻ kinh nghiệm về khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu và  quản lý yếu kém của nền kinh tế trong nước dẫn đến nợ công nhanh chóng như thế nào. Họ lưu ý rằng trong khi chưa có công thức để giảm thiểu rủi ro của cuộc khủng hoảng nợ, các chính sách tài khóa thận trọng và tăng cường quản lý nợ đã giúp nhiều quốc gia để ứng phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới nhất.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : 84-4-39346600 ext. 234
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
120516

Api
Api