THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ cải cách chính sách giảm nghèo cho các nhóm thiệt thòi tại Việt Nam

26 Tháng 4 Năm 2011
Hà Nội, 26/4/2011 – Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới hôm nay đã thông qua một khoản tín dụng ưu đãi bổ sung không lãi trị giá 50 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ nỗ lực của chính phủ Việt nam nhằm tiếp tục giảm nghèo cho các cộng đồng khó khăn.

Đây là khoản tín dụng cuối cùng trong loạt ba khoản tín dụng chính sách, góp phần vào những cải cách thành công do chính phủ Việt nam thực hiện, thông qua “Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và dân tộc thiểu số”, thường được biết đến với tên gọi Chương trình 135 giai đoạn 2 (P135-2). Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ thêm các cải cách chính sách giúp nâng cao khả năng thực hiện chương trình, đặc biệt ở cấp địa phương, cũng như nâng cao tính bền vững của những cải cách đó.

Chương trình này được thực hiện trong giai đoạn 2006-2010 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho 1.644 xã và 2.500 thôn, bản nghèo nhất. Là một trong những chương trình quốc gia của Việt Nam về xóa đói giảm nghèo, chương trình này đã có những thành công ở các lĩnh vực như: (i) phân cấp nhiều hơn từ tỉnh xuống huyện và xã làm chủ đầu tư, (ii) trao thêm quyền và thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của các cộng đồng địa phương, (iii) cấp thêm ngân sách cho các hoạt động vận hành và bảo dưỡng công trình, (iv) thực hiện các biện pháp tăng cường minh bạch, đảm bảo sử dụng và quản lý nguồn lực hiệu quả, đúng đối tượng, (v) cải thiện hệ thống giám sát và đánh giá dự án, (vi) tăng cường diễn đàn đối thoại chính sách giảm nghèo cho các nhóm thiểu số, và (vii) chuyển dịch trọng tâm từ phát triển hạ tầng sang hỗ trợ sinh kế.

“Ngoài những thành tựu về giảm nghèo, Chương trình 135-2 cũng mở ra một diễn đàn đặc biệt cho các đối tác phát triển cùng tham gia hỗ trợ các cải cách trong chương trình,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Chương trình này cho thấy tầm quan trọng của các cải cách nhằm trao quyền cho người hưởng lợi và cải thiện minh bạch vì sự thành công của các chương trình giảm nghèo mục tiêu.”

Nguồn vốn cho khoản tín dụng này đến từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), là nhánh của Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp các khoản tín dụng và các khoản vay không hoàn lại cho các nước nghèo nhất trên thế giới.

 

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (84-4) 3934 6600 – 234
nnguyen5@worldbank.org


Api
Api

Welcome