Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Giới thiệu về hội thảo Quy hoạch, Vận hành và Quản lý Giao thông công cộng

10 Tháng 6 Năm 2010
Thành phố Hồ Chí Minh, 10/6/2010: Hội thảo hai ngày “Giới thiệu về Quy hoạch, Vận hành và Quản lý Giao thông công cộng”, được tổ chức với sự hợp tác giữa Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới, có sự hỗ trợ và hướng dẫn của Ban tư vấn hợp tác Công-Tư về hạ tầng cơ sở (PPIAF).

Mục đích và mục tiêu của hội thảo: Hội thảo sẽ trình bày tổng quan về giao thông vận tải công cộng ở đô thị, nhấn mạnh vào vấn đề quy hoạch, vận hành và quản lý. Hội thảo sẽ cung cấp những hiểu biết cơ bản về những khái niệm Giao thông công cộng, quy hoạch, vận hành, quản lý, đấu thầu, tài chính và các thỏa thuận về tổ chức/thể chế.

Đối tượng: Các đại biểu tham dự đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà nẵng, các bộ ban ngành chính quyền Việt Nam, đại diện từ Thành phố Cebu, Philippin, và các nhà tài trợ. Ngoài ra còn có sự tham gia của các quan chức cấp cao, các cán bộ chương trình/điều hành cấp trung và cấp cao từ tất cả các cấp chính quyền (trung ương, tỉnh và thành phố) cũng như đại diện từ khu vực tư nhân.

Nội dung và phương pháp tiếp cận: Hội thảo được chia thành hai phần. Buổi sáng ngày hội thảo thứ nhất sẽ dành để trình bày những nội dung quan trọng hướng đến nhóm khách mời là các quan chức cấp cao như các bộ trưởng, chủ tịch thành phố, ủy viên hội đồng nhân dân, giám đốc các sở ngành, viện nghiên cứu, trưởng và phó các phòng ban, v.v… Ngoài ra, còn có phần giới thiệu sơ lược các nội dung mang tính kỹ thuật khác của hội thảo.

Hội thảo sẽ được trình bày qua một loạt các bài giảng, các cuộc thảo luận và các tình huống nghiên cứu. Phần thứ hai của hội thảo sẽ được dành cho các vấn đề: quy hoạch chiến lược, phân tích lựa chọn thay thế, cải tổ và đấu thầu vận tải công cộng, các đặc tính của thị trường vận tải công cộng và dự báo nhu cầu, thu thập số liệu, đo lường hoạt động vận hành, các tiêu chuẩn dịch vụ, phân tích, kế hoạch tài chính, ước tính chi phí vận hành, bảo dưỡng và chi phí vốn, hợp tác công-tư về đầu tư cho vận tải công cộng, chính sách giá cước và thu cước. Mỗi vấn đề sẽ sử dụng một thành phố đề xuất hoặc một thành phố ở nước chủ nhà để làm cơ sở nghiên cứu tình huống và được tham chiếu cho cả hội thảo.

Liên hệ truyền thông


Api
Api