THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Cách thỨc đỂ có đưỢc nhỮng thành phỐ sinh thái trong tương lai – trỌng tâm cỦa hỘi thẢo bỐn nưỚc tẠi thành phỐ HỒ Chí Minh

7 Tháng 6 Năm 2010
Việt Nam, ngày 07/06 – Các chuyên gia về đô thị, các Chủ tịch thành phố và các quan chức chính phủ cao cấp từ các nước Việt Nam, Inđônêxia, Philipin và Lào nhóm họp ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình Thành phố Sinh thái của Ngân hàng thế giới tại nước mình.

Xây dựng các Thành phố sinh thái là cách tiếp cận mới của Ngân hàng Thế giới đối với việc phát triển đô thị một cách bền vững và có tính liên kết với nhau. Chương trình này đã được khởi động từ năm ngoái và là một phần trong Chiến lược hợp tác giữa đô thị và chính quyền địa phương mới của Ngân hàng. Chương trình được thiết kế nhằm giúp các thành phố lên kế hoạch, quản lý và đầu tư vào các hệ thống đô thị bền vững có tính liên kết, tính đa chức năng và mang lại lợi ích cho việc tạo dựng phúc lợi lâu bền của công dân và xã hội nói chung. Qua đó chương trình sẽ tích cực hỗ trợ các thành phố để đạt được sự phát triển bền vững hơn về sinh thái và kinh tế, với trọng tâm nhằm vào phúc lợi của con người và xã hội.

Cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 6 khuyến khích trao đổi hiểu biết về cách làm thế nào để những thách thức, những ưu tiên của các nước tham gia và những thành phố của họ có thể hưởng lợi từ cách tiếp cận mới đối với vấn đề phát triển đô thị này. Hội thảo chú trọng đến việc xác định những thời điểm để từng quốc gia và thành phố có thể bắt đầu những hoạt động mang tính chiến lược và các “dự án xúc tác”, cũng như thiết lập một “cộng đồng những nhà lãnh đạo và những nhà thực thi” trong khu vực nhằm hỗ trợ và cung cấp tri thức theo yêu cầu và tiến hành phát triển đô thị có tính bền vững và liên kết.

Ông Victor Vergara – Vụ trưởng vụ phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Từ việc các nhà lãnh đạo đô thị và những nhà quản lý đô thị gặp gỡ ở đây, chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa rộng rãi ở Đông Á, tạo ra sự bền vững lâu dài về sinh thái và kinh tế với trọng tâm là phúc lợi của con người và xã hội được đặt lên hàng đầu trong công tác quy hoạch và quản lý thành phố”.

Các nước ở Đông Á đang phải đối mặt với thách thức phát triển đô thị ồ ạt, bao gồm cả những sức ép to lớn từ việc phải mở rộng những thành phố vượt quá khả năng về tài chính và môi trường của mình và lại thường thiếu những khung kế hoạch bền vững và dài hạn. Phát triển đô thị thường đi theo hướng phát triển trong quá khứ – có nghĩa là một khi một thành phố được xây dựng, nó sẽ ít nhiều bị “khóa”. Nếu những hệ thống đô thị ở Đông Á được thiết kế và quản lý đúng đắn ngay từ đầu, chúng có thể “khóa” được nhiều lợi ích cho những thế hệ hiện tại và trong tương lai, ví dụ như chất lượng cuộc sống tốt hơn, khả năng phát triển kinh tế và môi trường mạnh hơn, hiệu quả sử dụng năng lượng và nguồn lực cao hơn, đạt được những thành tựu về tài chính mang tính dài hạn và tuần hoàn, và tăng trưởng với mức thải carbon thấp hơn.

Cách tiếp cận về mặt sinh thái được xây dựng dựa trên hàng loạt các cách tiếp cận thực tiễn và tích cực trên toàn thế giới, nơi mà những đổi mới về pháp lý, quy hoạch, cải tổ thể chế cũng như những giải pháp đồng bộ mang lại những dịch vụ đô thị thiết yếu như giao thông, năng lượng, nước sạch và xử lý rác thải, v.v… đã cho phép các đô thị được phát triển theo cách thực sự là đa ngành nghề với sự tham gia đầy đủ của toàn bộ các bên liên quan đến đô thị.

Hội thảo do ông Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc.

Liên hệ truyền thông
Tại Ho Chi Minh City
Duong Thi Hoai Chan
tel : (+84) 9-0385-1672
chandthh70@gmail.com
Tại Ho Chi Minh City
Arish Adi Dastur
tel : (+84) 12-1664-6176
Adastur@worldbank.orgApi
Api