THÔNG CÁO BÁO CHÍ

682 triệu đô giúp cải cách và tăng trưởng vì người nghèo

25 Tháng 5 Năm 2010
Hà Nội, ngày 25/ 05/ 2010 – Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký kết hiệp định tài chính trị giá 682 triệu đô la cho 5 dự án: Dự án Vốn vay Chính sách Phát triển Cải tạo ngành điện giai đoạn một; Dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn hai; Dự án Hỗ trợ Y tế khu vực Bắc Trung Bộ; Bổ sung Tài chính Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; Bổ sung Tài chính Dự án Vệ sinh và Cấp nước Nông thôn Đồng bằng sông Hồng.

Dự án Vốn vay Phát triển Chính sách Cải cách Ngành điện giai đoạn một trị giá 312 triệu đô la tập trung vào bốn chính sách cần thiết để cải cách ngành điện của Việt Nam. Ðó là phát triển thị trường điện cạnh tranh bằng cách giảm độc quyền, chuyển dịch cơ cấu ngành điện nhằm cung cấp cho khách hàng thêm lựa chọn về dịch vụ, cải cách giá điện để thu hút các nhà đầu tư mới và nâng cao tiết kiệm năng lượng. Ðể có được khoản vay đầu tiên, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện bảy biện pháp chính sách liên quan đến cải cách ngành điện. Nguồn tài trợ của dự án bao gồm 200 triệu đô từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD[1]) và 112 triệu đô la từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA[2]).

Khoản vay này là khoản vay đầu tiên của chương trình cho vay gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn hai và giai đoạn ba sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình cải cách của chính phủ. Dựa vào lộ trình hiện tại, giai đoạn hai sẽ hỗ trợ triển khai các qui định cụ thể trong thiết kế thị trường, tái cơ cấu ngành và các biện pháp về giá điện. Giai đoạn ba nhằm hỗ trợ khởi động thị trường phát điện cạnh tranh và tiến tới điều tiết chi phí hoạt động của các công ty điện lực dựa vào kết quả hoạt động; thiết lập cơ sở pháp lý và hoạt động cho các đơn vị được tái cơ cấu trong ngành điện và phê duyệt các nghị định thực hiện luật tiết kiệm năng lượng.

Với định hướng ưu tiên hỗ trợ các khu vực dân tộc thiểu số nghèo nhất ở Việt Nam, Dự án Giảm nghèo Các tỉnh miền Núi phía Bắc giai đoạn hai được xây dựng dựa trên thành công của dự án thứ nhất nhằm tiếp tục cải thiện mức sống cho những người nghèo trong vùng dự án thuộc 2.366 thôn, 230 xã, và 27 huyện của sáu tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên và Lai Châu.

Dự án sẽ thực hiện mục tiêu này thông qua việc hỗ trợ cải thiện và đa dạng hóa các cơ hội sinh kế của người nghèo, giúp họ cơ hội tiếp cận tốt hơn thông qua cải thiện hạ tầng sản xuất, các ý tưởng kinh doanh sáng tạo, cải thiện năng suất nông nghiệp và tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ. Dự án cũng giúp xây dựng năng lực của chính quyền địa phương và cộng đồng để lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế tại địa phương. Tổng số vốn cho dự án này là 165 triệu đô la, trong đó 150 triệu đô la vốn vay từ IDA, và phần còn lại là từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án Hỗ trợ Y tế khu vực Bắc Trung Bộ là sự nối tiếp của hai dự án khu vực khác ở vùng sông Mêkông và vùng núi phía Bắc do IDA hỗ trợ. Toàn bộ gói tài chính cho dự án này là 75 triệu đô la, trong đó 65 triệu đô la do IDA cung cấp và phần còn lại là của Chính phủ Việt Nam.

Dự án này sẽ tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo; trang bị những trang thiết bị cơ bản cho 30 bệnh viện tuyến huyện; xây dựng và trang bị cho các trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện ở khoảng 30 huyện nghèo nhất; tập huấn cho cán bộ y tế về các kỹ năng còn thiếu; và nâng cấp các cơ sở đào tạo ngành y tế hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Dự án cũng thực hiện thí điểm một số chính sách tài chính mới cho ngành y tế, ví dụ cung cấp tài chính dựa trên kết quả và thu thập số liệu/bằng chứng để phục vụ những cải cách tiếp theo.

Bổ sung Tài chính Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 90 triệu đô la: Dự án xây dựng hệ thống thoát nước, có tổng chiều dài 335 km, cho lưu vực trung tâm của thành phố để kiểm soát lũ lụt hàng năm và tăng thu phí nước thải một cách bền vững với môi trường và tài chính. Cùng với nạo vét kênh mương và làm đê kè, dự án cũng sẽ giảm thiểu ngập lụt cho hơn 240.000 hộ gia đình, ngăn ngừa thiệt hại cơ sở hạ tầng - ước tính hiện nay khoảng $78 triệu đô hàng năm đồng thời giảm thiểu rủi ro sức khỏe cộng đồng và tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực dự án. Hơn một triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ dự án này.

Bổ sung Tài chính Dự án Vệ sinh và Cấp nước Nông thôn đồng bằng sông Hồng, trị giá 65 triệu đô: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vệ sinh và cấp nước sẽ làm cho 800 ngàn người sống ở vùng châu thổ sông Hồng được hưởng lợi. Dự án cũng hỗ trợ thay đổi hành vi vệ sinh ở 120 xã đồng thời giúp chính phủ xây dựng năng lực cho các trạm cấp nước nông thôn được hoạt động một cách bền vững, với giá nước có thể đủ cho việc hoạt động, bảo dưỡng và trả lãi.


 

[1] IBRD là tên viết tắt của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, chuyên cho vay các nước có thu nhập trung bình.

[2] IDA là tên viết tắt của Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Nhóm Ngân hàng Thế giới, chuyên cho vay các nước có thu nhập thấp. 

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nghiêm Thị Xuân Lê
tel : (+84 -4) 3934 6600 ext. 382
lnghiem@worldbank.org


Api
Api

Welcome