THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Việt Nam: Thông tin thêm về vụ việc công ty Glocoms bị cấm tham gia các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong tương lai

12 Tháng 4 Năm 2010
Hà Nội, 12/4/2010 - Ngân hàng Thế giới, ngày 6/4/2010, đã ra thông cáo báo chí về việc cấm một công ty tham gia dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ vì có hành vi gian lận. Ngân hàng Thế giới xin cung cấp thêm những thông tin sau liên quan đến vụ việc này:

  1. Việc cấm này chỉ là do công ty Glocoms đã có hành vi gian lận. Glocoms đã thắng thầu một gói thầu trong dự án, dựa vào việc làm giả một phần tài liệu trong đề xuất của mình. Nói một cách khách, Glocoms đã mô tả sai về mình trong hồ sơ đấu thầu. Đây là lí do dẫn đến việc cấm công ty Glocoms. Việc cấm này không phải do hành vi gian lận từ bất kì một cơ quan nào trong hệ thống chính phủ Việt Nam
  2. Dự án hiện đang tiếp diễn và dự kiến sẽ đạt được mục tiêu đặt ra. Vụ việc này không gây bất kì ảnh hưởng nghiêm trọng nào lên việc thực hiện dự án.

 

 

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (84-4) 934 6600 – 234
nnguyen5@worldbank.org


Api
Api