Skip to Main Navigation
PHÓNG SỰ 16 Tháng 9 Năm 2019

GWSP – Hành Động Cụ Thể Nâng Cao Vốn Con Người Tại Việt Nam


Các nét chính của bài viết

  • Xã hội và kinh tế cần vệ sinh môi trường để phát triển.
  • Tại Việt Nam, hoạt động của Đối tác An ninh Nước & Vệ sinh Toàn cầu (GWSP) tập trung vào vấn đề quan trọng này.
  • Vệ sinh môi trường tốt giúp xây dựng vốn con người và các hoạt động của GWSP đang tạo ra sự khác biệt thực sự trong lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, chương trình Đối tác An ninh nước và Vệ sinh Toàn cầu (GWSP) cho thấy đầu tư vào hạ tầng giúp xây dựng vốn con người như thế nào. GWSP đang giúp giải quyết những thách thức vệ sinh môi trường tại Việt Nam, đồng thời chuẩn bị để các công dân ngày hôm nay sẵn sàng cho nền kinh tế trong tương lai.

Việt Nam là một trong 9 quốc gia ưu tiên của GWSP, trong đó các khoản đầu tư được ưu tiên nhằm đạt mục tiêu là tiếp cận dịch vụ toàn diện. GWSP cũng đang hoạt động như một viện nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm thực hành, nơi những hiểu biết sâu sắc và bài học kinh nghiệm không chỉ cung cấp thông tin cho các dự án của Ngân hàng Thế giới trên toàn cầu, mà còn phục vụ thảo luận chiến lược với các nhà hoạch định chính sách và các đối tác quan trọng, các nhà tài trợ khác, các tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư tư nhân, cũng như các tổ chức học thuật.

Ở nông thôn Việt Nam, khoảng một nửa số hộ gia đình và trường học thiếu nhà vệ sinh hợp vệ sinh, trong khi cứ 10 người thì chỉ có 1 rửa tay bằng xà phòng. Và thế hệ người Việt Nam trẻ nhất, tiềm năng lại phải chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất của tình trạng thiếu vệ sinh. Thiết lập và phát triển vốn con người – tức là tiềm năng của các cá nhân - có thể mang lại các lợi ích xã hội và kinh tế trong nhiều thập kỷ.

Tại Việt Nam, GWSP đang cung cấp kiến ​​thức, hỗ trợ và tư vấn chính sách quan trọng để trợ giúp các hoạt động cải thiện vệ sinh nông thôn tại 21 tỉnh. Nguồn lực của GWSP đang được sử dụng để hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soạn thảo một nghị định nhằm làm rõ trách nhiệm trong hoạt động vận hành và bảo trì (O & M) các công trình cấp nước tập trung tại nông thôn.

Hoạt động này vô cùng quan trọng vì việc duy tu cơ sở hạ tầng hiện tại ít được chú ý hơn so với việc xây dựng các công trình mới, nhưng công tác duy tu, bảo dưỡng những cơ sở hạ tầng quan trọng có tác động tích cực đến sức khỏe, giáo dục và sinh kế trong nhiều thập kỷ. Hoạt động vận hành và bảo trì quan trọng vì một đồng phòng bệnh tốt hơn một đồng để chữa bệnh; xét cho cùng, việc đảm bảo các nhà vệ sinh, vòi nước hoặc đường ống cấp nước hiện có được hoạt động tốt sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều việc đầu tư xây dựng hoặc lắp đặt những thiết bị mới. Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì được xây dựng từ nguồn tài trợ của GWSP hiện đã được triển khai tại một số tỉnh của Việt Nam.

Một hệ thống giám sát và đánh giá trong toàn ngành cũng đã được thiết lập, bao gồm cả nước sạch và vệ sinh trong trường học. Nguồn vốn của GWSP đã hỗ trợ ba cơ quan chính phủ xây dựng các chỉ số mới, cũng như những nền tảng tương ứng để đo lường khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh, hoạt động cung cấp dịch vụ và tính bền vững.


"Những lợi ích từ hoạt động cải thiện vệ sinh mang lại cho sức khỏe và môi trường có khả năng kéo dài trong nhiều thế hệ."
Sudipto Sarkar
Trưởng Ban Nước của Ngân hàng Thế giới Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Mặc dù vệ sinh môi trường có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng chi phí không phải lúc nào cũng thấp, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp. Do chi phí xây dựng các công trình vệ sinh còn cao, GWSP hỗ trợ nguồn vốn cho 21 tỉnh nhằm huy động thêm khu vực tư nhân cho những hoạt động đầu tư phát triển các dịch vụ vệ sinh. Hoạt động này tập trung vào việc phối hợp với các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương đã qua đào tạo để sản xuất, tiêu thụ và bảo trì nhà vệ sinh có chi phí thấp.

Ông Sudipto Sarkar, Trưởng Ban Nước của Ngân hàng Thế giới tại Đông Á và Thái Bình Dương, giải thích tại sao điều này lại quan trọng: “Cải thiện vệ sinh tạo ra cơ hội việc làm vì cần có các doanh nhân và chuyên gia vệ sinh để đảm bảo các hệ thống và cơ sở hoạt động tốt.”

“Lợi ích từ hoạt động cải thiện vệ sinh mang lại cho sức khỏe và môi trường có khả năng kéo dài trong nhiều thế hệ. Cải thiện dịch vụ vệ sinh với cách xử lý thích hợp đóng góp rất lớn vào việc giảm rủi ro về sức khỏe và tránh suy thoái nước và môi trường. Các dịch vụ vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân được quản lý an toàn sẽ cải thiện vốn con người nhờ giảm nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là đối với trẻ em.

Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật này được bổ sung kinh phí để xây dựng và thực hiện các chiến dịch thay đổi hành vi như “Hãy là người hàng xóm tốt”, thúc đẩy thực hành vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho các hộ gia đình và trường học.

Ông Joel Kolker, Quản lý chương trình của GWSP cho biết: “Chúng tôi thấy ở Việt Nam - và trong các dự án của chúng tôi trên toàn thế giới – chỉ xây dựng nhà vệ sinh thôi là chưa đủ. Chúng ta cần làm việc với cộng đồng, hộ gia đình và chính phủ để thay đổi những hành vi có thể cản trở mọi người xây dựng, sử dụng và bảo trì các công trình vệ sinh. Dự án này cho thấy có những cách làm việc này thành công và bền vững.”Api
Api