PHÓNG SỰ

Cập nhật Kinh tế Đông Á Thái Bình Dương (Tháng 10/2016)

5 Tháng 10 Năm 2016

·       Dự kiến tăng trưởng các nước đang phát triển khu vực Đông Á Thái Bình Dương vẫn sẽ mạnh trong 3 năm tới.

·       Trung Quốc tiếp tục quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng chậm hơn nhưng bền vững hơn, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm từ mức 6,7% năm nay xuống còn 6,5% trong năm 2017 và 6,3% trong năm 2018.

·       Các nước đang phát triển khác trong khu vực sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định 4,8% năm nay, 5,0% năm 2017 và 5,1% năm 2018.

·       Nhìn chung, các nước đang phát triển trong khu vực sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2016 và 5,7% trong giai đoạn 2017-2018.

·       Báo cáo cũng dự kiến cầu sẽ duy trì ở mức cao trong toàn khu vực. Giá nguyên vật liệu sẽ giữ ở mức thấp và mang lại lợi ích cho các nước nhập khẩu và làm cho lạm phát giữ ở mức thấp trong hầu hết các nước trong khu vực.

·       Nhưng các nước trong khu vực vẫn phải đối mặt với một số thách thức đáng kể, trong đó có tình trạng tăng trưởng ì ạch tại các nền kinh tế phát triển, viễn cảnh không mấy sáng sủa tại hầu hết các nền kinh tế đang phát triển và thương mại toàn cầu bị đình trệ.

·       Báo cáo khuyến nghị các nước thực hiện các biện pháp nhằm giảm yếu kém về tài khoá và tài chính trong bối cảnh một số yếu tố có thể xảy ra như nền tài chính toàn cầu đang thắt chặt, tăng trưởng toàn thế giới tiếp tục đi xuống hoặc kinh tế Trung Quốc suy giảm nhanh hơn dự kiến.

·       Trong dài hạn, các nước cần phải gỡ bỏ các hạn chế để tăng trưởng bền vững và hòa nhập, kể cả các biện pháp như khắc phục yếu kém hạ tầng, giảm bớt tình trạng suy dinh dưỡng và thúc đẩy hòa nhập tài chính.

·       Tại Trung Quốc tốc độ tăng trưởng sẽ giảm nhẹ do nền kinh tế tiếp tục quá trình tái cân đối theo hướng tăng trưởng dựa trên tiêu dùng, phát triển dịch vụ và tăng cường giá trị gia tăng, và chính phủ thực hiện cắt giảm dư thừa công suất sản xuất công nghiệp.

·       Tại các nền kinh tế lớn khác trong khu vực, viễn cảnh tại Phi-lip-pin có vẻ sáng sủa nhất với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 6,4% và Việt Nam với tăng trưởng tuy có bị giảm sút năm nay do hạn hán nhưng sẽ hồi phục và đạt 6,3% trong năm 2017.

·       Tại In-đô-nê-xi-a tốc độ tăng trưởng sẽ tăng dần đều từ 4,8% năm 2015 lến 5,5% năm 2018 nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc liệu đầu tư công có tăng hay không, môi trường đầu tư có được cải thiện hay không và thu ngân sách có tăng hay không. Tại Ma-lai-xi-a tăng trưởng lại sụt từ 5,0% năm 2015 xuống còn 4,2% năm 2016 do cầu thế giới về dầu lửa và sản phẩm chế tạo suy giảm.

·       Viễn cảnh tăng trưởng suy yếu đáng kể tại các nền kinh tế nhỏ, nhất là tại các nước xuất khẩu nguyên vật liệu. Tại Mông Cổ tăng trưởng dự kiến sẽ chỉ đạt 0,1% trong khi tốc độ năm 2015 là 2,3% do giá khoáng sản xuất khẩu thấp và nhà chức trách buộc phải kiểm soát nợ.

·       Papua New Guinea sẽ giảm mức tăng trưởng xuống còn 2,4% trong năm 2016 trong khi tăng trưởng năm 2015 đạt 6,8%. Nguyên nhân là do giá cả và sản lượng quặng đồng và khí hóa lỏng đều giảm. Trái lại, Cam-pu-chia, CHDCND Lào và Myanmar vẫn sẽ tăng trưởng tốt.

·       Các ưu tiên trước mắt bao gồm đẩy nhanh cải cách doanh nghiệp và kiểm soát tốt tăng trưởng tín dụng tại Trung Quốc; giảm thiểu rủi ro tích tụ về tài chính trong nước và ngoài nước tại các nền kinh tế lớn trong khu vực; duy trì một khoảng đệm tài khoá và mở rộng nguồn thu ngân sách tại tất cả các nước, nhất là tại các nước xuất khẩu nguyên vật liệu; và giải quyết các rủi ro về bền vững tài khoá tại Mông Cổ và Timor-Leste.

·       Theo báo cáo, về lâu dài các nước trong khu vực cần tập trung vào duy trì và thúc đẩy tăng trưởng hòa nhập. Thứ nhất, Trung Quốc cần phát huy thành công trước đây về giảm nghèo theo hướng tăng cường tiếp cận dịch vụ công cho người dân tại địa bàn nông thôn và nhóm di cư vào đô thị ngày càng tăng.

·       Thứ hai, các nước khác cần giải quyết bất cập về hạ tầng bằng cách tái cơ cấu chi công, tăng cường hợp tác công-tư và tăng cường hiệu quả đầu tư công.

·       Thứ ba, báo cáo cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng hiện vẫn tồn tại ở một số vùng. Tình trạng thiếu dinh dưỡng vẫn còn phổ biến tại nhiều nước, kể cả các nước khá giàu có. Điều đó dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu và thiểu năng nhận thức—một tình trạng rất khó khắc phục. Báo cáo khuyến nghị các nước thực hiện các biện pháp phối hợp và liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ thực hiện các chương trình phát triển trẻ em các năm đầu đời hoặc cung cấp chất vi dinh dưỡng.

·       Cuối cùng, báo cáo khuyến nghị các nước áp dụng công nghệ vào dịch vụ tài chính để tăng cường mức độ hòa nhập tài chính.

 


Api
Api

Welcome