Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

PHÓNG SỰ

Đồ họa thông tin: Đông Á Thái Bình Dương - Khu vực nhiều rủi ro

3 Tháng 6 Năm 2013Click vào hình ảnh để xem BẢN CHẤT LƯỢNG CAO

Image

 


Api
Api