Skip to Main Navigation
BUỔI TƯỜNG THUẬT VẤN ĐỀ 7 Tháng 10 Năm 2020

Theo dõi tình hình hộ gia đình và doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Image

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế trên thế giới nhưng có một vài dấu hiệu khả quan hơn tại Việt Nam. Kể từ khi công bố dịch hồi tháng hai, chính phủ đã thi hành nhiều chính sách hiệu quả và hành động sớm để giảm thiểu tác động của đại dịch. Đến nay Việt Nam đã thành công trong việc duy trì số ca lây nhiễm và tử vong ở mức thấp so với nhiều quốc gia khác.

Việt Nam thực hiện cách ly xã hội lần đầu vào ngày 01.04 trên phạm vi cả nước và kéo dài trong 15 ngày. Một số tỉnh thành kéo dài thời hạn cách ly hơn 15 ngày, sau đó chuyển sang các biện pháp giãn cách xã hội. Tới giữa tháng 5, các biện pháp giãn cách xã hội đã được tạm dừng. Đến cuối Quý II, nền kinh tế Việt Nam cho thấy khả năng kháng cự tốt với mức tăng trưởng GDP năm 2020 kỳ vọng ở mức 2%, trong khi nhiều nền kinh tế ASEAN khác được dự báo tăng trưởng âm.

Tuy nhiên, đợt bùng phát thứ hai ở Đà Nẵng đã làm gia tăng tính bất định về khoảng thời gian kéo dài của đại dịch. Trong thời gian đại dịch vẫn còn tiếp diễn, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ chịu nhiều sức ép, trong khi không biết các đợt bùng phát tiếp theo sẽ diễn ra khi nào. Mặc dù Việt Nam đã chống dịch tốt trong giai đoạn đầu nhưng còn nhiều bất định về những tác động dài hạn và việc Việt Nam sẽ hồi phục như thế nào sau đại dịch.

Do đó, điều quan trọng là cần tiếp tục thực hiện giám sát và đánh giá tình hình có nhiều biến động này nhằm hỗ trợ ra các quyết định chính sách hiệu quả hơn về cách thức giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp và hộ gia đình, đồng thời hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Website này bao gồm các dữ liệu, kết quả và phân tích từ các khảo sát qua điện thoại do Ngân hàng Thế giới thực hiện một cách thường kỳ với các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Khảo sát theo dõi tình hình doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19

​Để hiểu được tác động của đại dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Thế giới đã thiết kế Khảo sát Tình hình Doanh nghiệp (BPS) nhằm đánh giá các kênh tác động khác nhau của đại dịch đối với doanh nghiệp, chiến lược điều chỉnh của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Đợt đầu của Khảo sát này được triển khai tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2020 thu thập thông tin của 499 doanh nghiệp thông qua phương pháp phỏng vấn qua điện thoại và phỏng vấn trực tiếp. Thông tin các đợt khảo sát tiếp theo có trong bảng dưới đây. Khảo sát doanh nghiệp được thực hiện bởi Tổng cục Thống kê, dưới sự giám sát của Ngân hàng Thế giới.

 

Thời gian Thực hiện

Bảng Câu hỏi 

Tóm tắt Kết quả

Bài trình bày

Đợt 1

17/6 – 8/7/2020

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Đợt 2

15/9 – 27/10/2020

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Đợt 3

Dự kiến tháng 1 năm 2021

 

 

 

 

Đợt 4

Dự kiến tháng 3 năm 2021

 

 

 

 

Đợt 5

Dự kiến tháng 4 năm 2021

 

 

 

 

Khảo sát theo dõi tình hình hộ gia đình trong bối cảnh đại dịch COVID-19  

Để theo dõi các tác động kinh tế và xã hội đối với hộ gia đình trong bối cảnh đại dịch, Ngân hàng Thế giới đã thiết kế và thực hiện Khảo sát qua điện thoại về đại dịch COVID-19 đối với hộ gia đình tại Việt Nam. Khảo sát này hỗ trợ thu thập thông tin về tình trạng hộ gia đình sau khi mở cửa hậu cách ly xã hội và làm rõ những ảnh hưởng đối với các đối tượng yếu thế nhất trong xã hội.

Đợt đầu khảo sát hộ gia đình qua điện thoại đã được thực hiện từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020. Hơn 6.000 hộ gia đình từ tất cả các tỉnh thành trên cả nước đã tham gia khảo sát. Thông tin các đợt khảo sát tiếp theo có trong bảng dưới đây. Khảo sát hộ gia đình được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, dưới sự giám sát của Ngân hàng Thế giới.

 

Thời gian Thực hiện

Bảng câu hỏi

Tóm tắt Kết quả

Dữ liệu

Đợt 1

5/6 - 8/7/2020

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Đợt 2

27/7 – 12/8/2020

 

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

Đợt 3 + 4

Tháng 9 năm 2020 + Tháng 1 năm 2021

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

Đợt 5

Dự kiến Tháng 3 năm 2021

 

 

 

 

 

Lời cảm ơn Nhà tài trợ

Các khảo sát doanh nghiệp và hộ gia đình được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Đại sứ quán Úc và Quỹ tín thác Nâng cao năng lực thống kê của Ngân hàng Thế giới.

Chú thích ảnh: 

Người bán hàng đang xếp lại hàng hóa trước cửa hàng. Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: Simone D. McCourtie/World Bank

Phòng xét nghiệm cúm gia cầm tại Hà Nội. Ảnh: Simone D. McCourtie/World Bank

Gieo hạt trên ruộng sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Ảnh: Quy-Toan Do/World Bank

Phòng thí nghiệm máy tính tại Đại học Hà Nội. Ảnh: Simone D. McCourtie/World Bank​
Contacts

Le Thi Quynh Anh
ale5@worldbank.org