Skip to Main Navigation

Christophe Lemiere


Ông Christophe Lemiere là Quản lý Chương trình Phát triển Con người tại văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội, việc làm, giới, y tế, dinh dưỡng và dân số.

Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới vào năm 2007, ông Lemiere từng quản lý một bệnh viện ở Châu Âu. Trong thời gian công tác tại Ngân hàng Thế giới, ông đã tư vấn cho chính phủ của hơn 30 quốc gia (Châu Phi, Đông Âu và Đông Á) về nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển con người, từ việc tái cơ cấu toàn bộ các bệnh viện đến tăng cường việc trao quyền cho trẻ em gái.

Trước khi đảm nhiệm công việc hiện tại, ông Lemiere làm việc tại Mali và quản lý Chương trình Phát triển Con người ở Sahel và xây dựng chiến lược phạm vi toàn Ngân hàng để giải quyết các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn tại tiểu vùng này.

Ông Lemiere tốt nghiệp Đại học Y tế Công cộng Quốc gia Pháp (Thạc sĩ Y tế công cộng), Đại học Paris (Thạc sĩ Kinh tế Y tế) và Đại học Harvard, Hoa Kỳ (MBA).