موضوع رئيسي

กลุ่มเยาวชนร่วมสร้างสันติภาพผ่านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2015/12/21


Image

نقاط رئيسية
  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 6,000 คน
  • กลุ่มเยาวชนบุหงารายาได้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาห้าจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียน และชุมชนเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับหลักสูตรของโรงเรียนตาดีกา (สถานศึกษาศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน)
  • ขณะนี้ โรงเรียนตาดีกากว่า 2,000 แห่งได้นำหลักสูตรมาตรฐานมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพครูและการเรียนการสอน

ปัตตานี ประเทศไทย, 21 ธันวาคม 2558 – นายฮาซัน ยามาดีบุผู้มีประสบการณ์ตรงว่าความรุนแรงสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนๆ หนึ่งได้อย่างไร ฮาซันเติบโตในพื้นที่ขัดแย้ง และสูญเสียคุณพ่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ปะทุขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2547 เขาและคุณแม่ต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ และใช้ชีวิตด้วยความลำบาก

ปัจจุบันฮาซันอายุ 27 ปีเป็นครูและผู้นำกลุ่มเยาวชนที่มีชื่อว่า บุหงารายา เขามีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างสันติภาพ

“ผมอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ คนที่นี่มีชีวิตอยู่ด้วยความวิตกกังวล หวาดระแวง และรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวพุทธหรือชาวมุสลิม หากคุณยังมีความรู้สึกแบบนี้ต่อไปและยังต้องรู้สึกเก็บกดอดทน มันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาในที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ การสอนเด็กๆให้รู้ถึงความหมายของสันติภาพตั้งแต่ยังเยาว์จะสามารถช่วยได้ เรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด อย่างไรก็ดี หากคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้น เราก็ยังมีความหวังที่จะมีสันติสุขในอนาคตได้”

ในช่วงที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัย เขาได้เข้าร่วมกลุ่มบุหงารายาเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน หรือ โรงเรียนตาดีกา ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน พ่อแม่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนเพื่อศึกษาหลักคำสอนของศาสนาอิสลามซึ่งจะสอนในช่วงเวลาเย็นหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เป็นภาษามลายู เนื้อหาการสอนนั้นหลากหลายไปตามท้องถิ่น หรือขึ้นอยู่กับครูผู้สอนแต่ละคนเนื่องจากไม่มีหลักสูตรมาตรฐาน การที่หลักสูตรมีความแตกต่างและโรงเรียนไม่ได้ประสานงานหลักสูตรร่วมกันนี้ทำให้ให้เกิดความท้าทายด้านมาตรฐานคุณภาพของการศึกษา" ตั้งแต่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น มีองค์กรพัฒนาภาคเอกชนเข้ามาทำงานที่นี่มากมาย แต่ยังไม่มีองค์กรไหนทำงานร่วมกับโรงเรียนตาดีกา” นายฮาซันกล่าวต่อไปอีกว่า “และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจเข้ามาทำงานเพื่ออุดช่องว่างนี้ "

นายฮาซัน ยามาดีบุ

ครูและผู้นำกลุ่มเยาวชนบุหงารายา

ปรับปรุงหลักสูตรสำหรับโรงเรียนตาดีกาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เมื่อ 6 ปีก่อน กลุ่มบุหงารายาได้ทำงานร่วมกับชุมชนและโรงเรียนหลายแห่งเพื่อสร้างหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งเดียว โดยได้รวมการปรับปรุงคุณภาพครูและการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกาไว้ด้วย

“ตั้งแต่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น มีองค์กรพัฒนาภาคเอกชนเข้ามาทำงานที่นี่มากมาย แต่ยังไม่มีองค์กรไหนทำงานร่วมกับโรงเรียนตาดีกา” นายฮาซันกล่าวต่อไปอีกว่า “และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจเข้ามาทำงานเพื่ออุดช่องว่างนี้”

ด้วยการสนับสนุนจาก State and Peacebuilding Fund และ Korea Trust Fund ผ่าน โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ กลุ่มบุหงารายาได้เริ่มนำเสนอแนวคิดนี้ให้กับหมู่บ้านต่างๆ

“ในช่วงแรก คนในหมู่บ้านก็ไม่ได้ต้อนรับพวกเรานัก เขาพอใจกับการดำเนินงานของโรงเรียนตาดีกาอยู่แล้ว” นายฮาซันกล่าว  “แต่เราได้ทำงานจนได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน เราได้พูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านและพ่อแม่เพื่ออธิบายว่าการศึกษาสำคัญอย่างไร และได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อทำให้หลักสูตรสามารถดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น”

ปีนี้ กลุ่มบุหงารายาได้เปิดตัวหลักสูตร Kurikulum Standard Pendidikan Islam (KSPI) โรงเรียนตาดีกามากกว่า 2,000 แห่งในภาคใต้กำลังจะเริ่มนำหลักสูตรนี้ไปใช้ มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน และเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปใช้ทำงานในพื้นที่ขัดแย้ง รวมทั้งวิธีการสอนสันติภาพในห้องเรียน

“ก่อนหน้านี้เราสอนตามแนวทางของเราเอง ไม่มีหลักสูตร เราสอนตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือ และนักเรียนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก” ครูสาลีฮา สุหลง ที่โรงเรียนตาดีกานูรุลอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีกล่าว “ตอนนี้ เราได้มีการวางแผนการทำงานและการเตรียมการสอนก่อนเข้าสอน”

การผนวกเรื่องสันติภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

นอกจากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรแล้ว โครงการนี้ยังรวมกิจกรรมเรื่องสันติภาพให้เป็นเป้าหมายโครงการด้วย บทเรียนในหลักสูตรนี้ได้สอนให้เด็กๆ เป็นคนดี ฉลาด และมีน้ำใจ ทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ที่ช่วยสร้างเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

“หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อที่มีความหลากหลายตั้งแต่ศีลธรรม สิทธิมนุษยชน ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์” นายอับดุลมูไฮมีน สาและ ประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาห้าจังหวัดชายแดนใต้กล่าว “การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เกิดกระบวนการสันติภาพ จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง”

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างโรงเรียน ชุมชน และภาครัฐ

“การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหนึ่งเดียวได้ช่วยให้ครู ชาวบ้าน และภาครัฐได้มาพบปะพูดคุยกัน เมื่อหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาดีกา เจ้าหน้าที่รัฐก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่าโรงเรียนกำลังสอนอะไร และนี่เองได้ก่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน” นายฮาซันกล่าว

การสร้างมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนตาดีกานั้นได้ช่วยลบล้างความคิดที่ไม่ถูกต้องที่ว่าโรงเรียนสนันสนุนอุดมการณ์ที่สุดโต่ง นับตั้งแต่มีการนำหลักสูตรใหม่ไปใช้  กระทรวงศึกษาธิการพบกว่าเด็กๆ มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อโรงเรียน

กลุ่มบุหงารายาได้สำรวจและสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้านและผู้ปกครองซึ่งต่างก็รู้สึกขอบคุณที่ลูกหลานของพวกเขาได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการศึกษาให้ดีขึ้น หลายชุมชนต่างเข้ามามีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับครูเพื่อช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงรียนให้ดีขึ้นอีกด้วย

องค์กรของฮาซันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของการศึกษาในการสร้างสันติภาพและความเชื่อใจในภาคใต้ของไทย การสร้างสันติภาพและการสอนให้ผู้คนอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายของสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้หากได้รับการยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดApi

Welcome