Skip to Main Navigation
ПРЕС-РЕЛІЗ 7 жовтня, 2020

Вугільні регіони в Україні повинні скористатися польським досвідом «справедливого переходу»

ВАРШАВА, 7 жовтня 2020 року – Польський національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами (НФОНСіУВР) і Світовий банк спільно з Європейською Комісією започаткували ініціативу зі сприяння обміну знаннями між вугільними регіонами Польщі та України. Це може допомогти обом країнам підготуватися до енергетичної трансформації найближчими роками. Такий обмін знаннями є частиною програми, в рамках якої країнам надається допомога у розробленні та реалізації інклюзивних стратегій переходу до низьковуглецевих енергетичних систем.

НФОНСіУВР надаватиме підтримку навчальним поїздкам, конференціям, зустрічам, організованим Інститутом екології промислових районів (Institute for Ecology of Industrial Areas) і Центральним гірничим інститутом (Central Mining Institute); водночас, Світовий банк за допомогою своїх Програми з надання допомоги в управлінні енергетичним сектором (ESMAP) і Мультидонорського трастового фонду глобальної підтримки видобувних галузей (EGPS), у співпраці з Європейською Комісією підтримуватиме участь України у зазначеному обміні знаннями.

Представники державного та приватного секторів України відвідають низку польських міст, включаючи декілька міст у Сілезії – головному вугільному регіоні Польщі. Під час цих візитів відбудуться зустрічі з польськими колегами з метою обміну досвідом з вирішення проблем трансформації, характерних для вугільних регіонів, зокрема, регуляторних, організаційних, економічних, соціальних, екологічних проблем, питань просторового планування тощо.

«Упродовж 30 років Національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами веде широку роботу з ініціювання та фінансування значної кількості успішних екологічних проєктів у Польщі, включаючи проєкти, спрямовані на поліпшення економічних перспектив у регіонах, в яких головною сферою діяльності є видобуток вугілля», – розповів Артур Лорковскі, віце-президент Національного фонду охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами. «Це дає нам змогу поділитися чималим досвідом, накопиченим у процесі «справедливого переходу» в Польщі. Багато міст і регіонів можуть похвалитися значними досягненнями в цьому плані. Ми раді, що досвід польських міст і регіонів може стати стимулом для наших партнерів в Україні».

Уряд України працює над планом переходу для своїх вугільних регіонів, прагнучи диверсифікувати економіку цих регіонів завдяки формуванню сприятливих умов для розвитку нових секторів та створення нових робочих місць, і забезпеченню, водночас, рівних можливостей шахтарям та працівникам галузей, безпосередньо пов’язаних з гірничодобувним сектором.

Польща ділиться своїм цінним досвідом з країнами, що стикаються з цією глобальною проблемою, наводячи приклади польських робітників вугільних шахт і шахтарських громад, які впродовж трьох десятиліть прокладають нові шляхи для ефективної регіональної трансформації. Польща, незважаючи на те, що все ще є найбільшим виробником кам'яного вугілля в Європейському Союзі, досягла вражаючих успіхів у послабленні зв’язку між розвитком енергетики та економічним зростанням. Польський ВВП зріс у 7 разів, тоді як енергоємність за останні три десятиліття зменшилася приблизно на третину – що робить країну наочним прикладом соціально та екологічно відповідального економічного розвитку.

«Наш новий приклад співпраці з Національним фондом охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами у сфері «справедливого переходу» відображає дві основні цілі поточної програми Світового банку в Польщі, а саме: підтримку стратегії «зеленого» зростання та накопичення знань, корисних для інших країн», – зазначив Маркус Гайнц, представник Світового банку в Польщі та країнах Балтії. «Наші поточні проєкти захисту від паводків на річках Одра та Вісла та проєкти, що виконуються у співпраці з НФОНСіУВР, підтверджують, що стійке зростання в Польщі є для нас украй важливим».

Проєкт, про який йдеться, підпадає під Ініціативу Платформи трансформації вугільних регіонів для Західних Балкан та України, започатковану у вересні 2019 року під керівництвом Світового банку та Європейської Комісії (Directorate-General for Energy та Directorate-General for Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations) (Генеральний директорат ЄК з питань енергетики та Генеральний директорат ЄК з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС), за концептуальної підтримки у сфері економічного переходу, наданої Урядом Польщі та рішень Конференції ООН зі зміни клімату 2018.

Згадана Платформа має на меті полегшити процес енергетичного переходу, а також економічної трансформації вугільних регіонів до низьковуглецевої економіки, надаючи поради, розробляючи наукові матеріали та сприяючи співпраці між регіонами. Платформа базується на досвіді Ініціативи Європейської Комісії для вугільних регіонів на перехідному етапі (Initiative for Coal Regions in Transition) і розширює її рамки, пропонуючи більше можливостей для обміну ідеями та знаннями з використанням фізичних і віртуальних можливостей навчання.

«Процес енергетичного переходу торкається всіх у вугільних регіонах Європи і пошук рішень потребує залучення всіх регіональних учасників», – вказала Катаріна Сіков-Магні, керівник директорату з питань внутрішнього енергетичного ринку при Європейській Комісії. «Найкращі ідеї часто надходять з регіонів, і Ініціатива ЄС щодо вугільних регіонів на перехідному етапі є яскравим прикладом того, як ініціативи «справедливого переходу» сприяють обміну знаннями, розробленню стратегій та ідентифікації проєктів, що допомагає вугільним регіонам в їхньому енергетичному переході».

Image

Про НФОНСіУВР

Національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами (НФОНСіУВР) є найбільшим партнером міжнародних фінансових організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища в Польщі з більш ніж 30-річним досвідом підтримки чистих інвестицій у Польщі та в сусідніх країнах. Ефективність та досвід діяльності НФОНСіУВР в управлінні коштами міжнародних організацій було підтверджено покладанням на нього  функції  установи-виконавця в Операційних програмах «Інфраструктура та навколишнє середовище» Механізму мультитраншового фінансування (ММФ) 2007-2013 та 2014-2020 рр., на які виділялися найбільші суми, що будь-коли фінансувалися Когезійними фондами (Фондами згуртування) ЄС. Окрім того, НФОНСіУВР працює в Польщі як оператор Фінансового механізму Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Норвезького фінансового механізму. Основними пріоритетами діяльності НФОНСіУВР є підтримка енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, що фінансуються за допомогою інструментів, що як підлягають, так і не підлягають відшкодуванню та поверненню. Більше дізнатися про НФОНСіУВР можна  тут.

Про ESMAP

Програма з надання допомоги в управлінні енергетичним сектором (ESMAP) – це партнерська програма Світового банку та 18 партнерів, мета якої – допомогти країнам з низьким і середнім рівнем доходу знизити бідність і стимулювати зростання, використовуючи рішення, спрямовані на забезпечення енергетичної стійкості. Аналітичні та дорадчі послуги в рамках ESMAP повністю інтегровані у фінансування країни Світовим банком і діалог щодо політики в енергетичному секторі. За посередництвом Групи Світового банку (ГСБ) ESMAP працює над прискоренням «енергетичного переходу», необхідного для досягнення Цілі Сталого Розвитку № 7 (ЦСР7) – «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх». Це допомагає сформулювати стратегії та програми ГСБ з досягнення цілей Плану дій ГСБ щодо зміни клімату. Більше дізнатися про ESMAP можна тут.

Про EGPS

Діяльність Мультидонорського трастового фонду глобальної підтримки видобувних галузей (EGPS) орієнтовано на  розвиток видобувних секторів у країнах, що розвиваються, що має сприяти інклюзивному, сталому зростанню і розвитку та, у кінцевому підсумку, зменшенню бідності. Трастовий фонд надає підтримку залежним від ресурсів країнам, що розвиваються, в управлінні їхніми нафтовими, газовими та мінеральними ресурсами, тримаючи у центрі уваги своєї стратегії бідні та уразливі / охоплені конфліктом країни. Гранти допомагають урядам впроваджувати реформи, які сприяють створенню стабільного й прозорого  сектору видобувних галузей. Більше дізнатися про EGPS можна тут.


ПРЕС-РЕЛІЗ №: 2021/ECA/29

Контакти

У Варшаві:
Філіп Кохан
+48 605 282 998
fkochan@worldbank.org
У Києві:
Дмитро Деркач
dderkatch@worldbank.org
Лариса Халецька
+38 044 490 6671
lkhaletska@worldbank.org
Api
Api