ПРЕС-РЕЛІЗ

Всебічні реформи негайно необхідні для прискорення економічного зростання, стимульованого приватним сектором, і створення робочих місць в Україні – Група Світового банку

14 січня, 2014


м. Київ, 14 січня 2014 року – Приватний сектор України має значний нереалізований потенціал для стимулювання довгострокового економічного зростання та створення нових робочих місць в країні, однак на шляху до повної реалізації цього потенціалу є багато перешкод. Про це йдеться у новому звіті, який було оприлюднено сьогодні Групою Світового банку.

У звіті під назвою «Проблеми та перспективи розвитку приватного сектору в Україні» особливу увагу приділено життєдіяльності малих і середніх підприємств (МСП) і визначено важливі перешкоди для їх зростання.

«Роль приватного сектору в Україні має бути посилено належним чином. У ситуації, коли після двадцяти років перехідного періоду ВВП України на душу населення й досі має рівень нижчий, ніж у 1989 році і складає лише 10 відсотків від середнього показника в країнах Європейського Союзу, приватний сектор має все, що потрібно для використання значного потенціалу України», – зазначає Марчін П’ятковскі, старший економіст Світового банку та один із авторів опублікованого звіту.Image
У звіті визначається, що найсерйознішими перешкодами для розвитку приватного сектору в Україні є недоліки нормативного регулювання, обмежений доступ до фінансування, недостатній рівень конкуренції та, найголовніше, неналежне застосування законодавства, неефективне управління державним сектором і тотальна всеохопна корупція. 

З огляду на ці перешкоди приватний сектор не мав змоги повною мірою реалізувати свій потенціал. Це призвело до відсутності істотних змін у застарілій структурі промисловості та експорту країни, повільного зростання продуктивності виробництва, низького рівня залучення прямих іноземних інвестицій з високою доданою вартістю, особливо у галузях промисловості, орієнтованих на експорт. Крім того, малі та середні підприємства  відіграють відносно обмежену роль в розвитку економіки країни.

«Для того, щоб повністю розкрити потенціал приватного сектору, особливо малого і середнього бізнесу, украй необхідно впроваджувати комплексні структурні реформи та мати для цього політичну волю», – підкреслює Чімяо Фан, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

Україна потребує, зокрема, масштабного скорочення неефективних дозволів, ліцензій та зайвих регулювань і перевірок підприємницької діяльності. Вона має поступово перейти до гнучкого обмінного курсу, модернізувати систему інформації про кредити та підвищити корпоративну прозорість. Україні необхідно також привести антимонопольне законодавство в країні, включно з положеннями про надання державної допомоги, у відповідність до належних міжнародних стандартів, зміцнити потенціал і незалежність Антимонопольного комітету, а також посилити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення про роль конкуренції у підприємницькій діяльності.

І, найголовніше, Україна повинна вжити серйозних заходів, спрямованих на обмеження впливу зацікавлених осіб на державну політику та подолання корупції, які є основною причиною її непривабливого інвестиційного клімату і застою в економіці. Автори звіту рекомендують ряд способів зменшення впливу зацікавлених осіб на державну політику та боротьби з корупцією. Наприклад, Україна повинна повністю відкрити законодавчий процес для публічного обговорення, запровадивши процедуру оцінки регуляторних наслідків для нового законодавства та забезпечивши повну прозорість державних закупівель і моніторингу державної допомоги, забезпечуючи участь в них громадянського суспільства.

«За умови наявності постійної і сильної політичної волі та лідерства, багато з пропонованих коротко- і середньо-строкових рекомендацій можна реалізувати швидко та з невеликими витратами, водночас, вони матимуть великий позитивний вплив на підприємницьке середовище, зростання економіки та створення робочих місць», – додає Чімяо Фан.

Поточний портфель інвестиційних проектів Світового банку в Україні містить 9 проектів на загальну суму 1,95 млрд. дол. США. Відтоді, коли Україна стала членом Світового банку в 1992 році, загальна сума зобов’язань Банку перед Україною становить близько 7,7 млрд. дол. США на фінансування 40 проектів і програм. Міжнародна фінансова корпорація (МФК), член Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що зосереджує свою діяльність виключно в приватному секторі. МФК сприяє стійкому економічному зростанню країн, що розвиваються, фінансуючи інвестиції, мобілізуючи приватний капітал на міжнародних фінансових ринках, і надаючи компаніям та урядам консультативні послуги. У 2013 фінансовому році обсяг глобальних інвестицій МФК, спрямованих на підсилення потенціалу приватного сектору створювати робочі місця, стимулювати інновації та вирішувати найнагальніші глобальні проблеми розвитку, досяг небаченого досі рекордного рівня, перевищивши 25 мільярдів доларів США. Додаткова інформація: www.ifc.org.

Контактні дані ЗМІ
У Києві
Дмитро Деркач
tel : +380-44-490-6671
dderkatch@worldbank.org
Олена Гармаш, МФК
tel : +380-44-490-6400
oharmash@ifc.org


ПРЕС-РЕЛІЗ №:
2014/ECA

Api
Api

Welcome