ПОГЛЯД

Реформи мають принести відчутну користь українцям

19 вересня, 2014


Лора Так, Віце-президент Світового банку в справах регіону Європи та Центральної Азії Day ("День") daily newspaper, Ukraine

Мій перший візит в Україну на посаді  Віце-президента Світового банку в  регіоні Європи та Центральної Азії відбувається в доленосний час. Економічна криза в Україні поглиблюється, а геополітична напруженість є високою. Водночас, українці очікують від свого Уряду дотримання високих стандартів ефективного управління, забезпечення економічного зростання, збільшення кількості кращих робочих місць, поліпшення якості державних послуг і зростання рівня життя до європейських показників. Для того, щоб виконати ці вимоги свого народу українська влада повинна активно прискорити реформи, так аби всі українці – а не лише нечисленна група обраних – мали би від них відчутну користь.

Насамперед, я хотіла би позитивно оцінити реалізацію українською владою заходів, спрямованих на стабілізацію макроекономічної ситуації навіть за наявності складного глобального середовища. Внаслідок відсутності реформ впродовж кількох попередніх років в країні були накопичені серйозні макроекономічні дисбаланси. Уряд намагається стримувати збільшення фіскальних і квазі-фіскальних дефіцитів навіть за умов, коли події на сході країни ускладнюють збирання податків і вимагають збільшення витрат. Важливим кроком вперед стане продовження дотримання жорсткої фіскальної політики, забезпечуючи при цьому захист бідних і не зупиняючи належне надання державних послуг. Рішення Національного банку України перейти до політики гнучкого обмінного курсу допоможе відновити конкурентоспроможність країни і поповнити валютні резерви у майбутньому.

Мене обнадіює також те, що влада почала здійснення давно назрілих структурних реформ. Оскільки ослаблення гривні негативно впливає на банківський сектор, влада вживає заходів щодо відновлення довіри. Верховна Рада України прийняла новий закон про закупівлі, який зменшує кількість випадків проведення закупівель без конкурентних торгів, що має сприяти ефективнішому використанню державних коштів та зниженню корупції. Уряд України вживає кроків, спрямованих на зниження витрат на ведення бізнесу завдяки ухваленню законів, які полегшують реєстрацію господарської діяльності та майна і скорочують необхідних кількість дозволів і ліцензій.. Скасувавши земельний банк, Уряд запобіг проявам потенційної корупції та порушенням у сільськогосподарському секторі. Заходи щодо підвищення енергетичних тарифів допомагають зміцнити фінансову стабільність, підвищити якість надаваних послуг, знизити податковий тягар і посилити енергетичну безпеку України. Ми також допомагаємо Уряду України зміцнювати  системи соціального захисту і підвищувати їхню адресність, щоб мати змогу захистити бідних від наслідків підвищення тарифів. Крім того, для підтримки довіри вкладників до банківської системи влада вжила рішучих заходів щодо посилення захисту банківських депозитів і зменшення ризиків банкрутства банків.  Сподіваємось, що ці реформи заохочуватимуть інвестиції та підвищать конкурентоспроможність України.

Проте ще багато чого належить зробити, і тут немає легких шляхів. Безперечно, першочерговими є заходи щодо забезпечення макроекономічної і фінансової стабільності. Не менш важливими є боротьба з корупцією та вдосконалення державного управління, які дадуть змогу підвищити ефективність державних видатків, посилити довіру населення до дій Уряду, поліпшити систему надання державних послуг та забезпечуватимуть подальше отримання безпрецедентної допомоги від міжнародних партнерів. До ключових пріоритетних завдань належать також реструктуризація газового сектору і спрощення умов для ведення бізнесу. В усіх цих реформах вирішальне значення матиме їх впровадження, так щоб всі українці відчули помітну їх користь для себе.  На додаток, влада має часто і зрозуміло розтлумачувати населенню важливість та необхідність проведення реформ.

Неможливо переоцінити важливість забезпечення справедливого розподілу соціального тягаря, пов’язаного з реформами. Украй необхідні структурні зміни в економіці будуть болючими в короткостроковій перспективі, але вони сприятимуть відновленню зростання в середньостроковій та довгостроковій. Важливо зробити так, щоб ці негативні короткострокові наслідки реформ на впали тягарем лише на бідні  верстви населення і на середній клас, тоді як заможніші групи суспільства не зазнають негативних наслідків, а корупція на високому рівні залишиться без уваги. Тому надзвичайно важливо впроваджувати реформи в такий спосіб, щоб забезпечити збалансований розподіл тягаря реформ. Цього можна досягти шляхом впровадження рішучих заходів з подолання корупції і закриття лазівок для ухиляння багатих від сплати податків чи для сплати ними менших податків. Відповідне посилення системи соціального захисту також допоможе пом'якшити негативний вплив реформ на бідні і вразливі верстви населення. Врешті-решт, ефективне поліпшення інвестиційного клімату може закласти основу для стійкого зростання і створення робочих місць для всіх українців.

Я розумію, що ризики, з якими нині стикається Україна, є безпрецедентними. Широка програма реформ, високі очікування населення і геополітична напруженість, очевидно, для будь-якого уряду були б важким випробуванням його потенціалу щодо впровадження такої амбіційної програми украй важливих реформ. Корисливі інтереси, які лишалися приспаними впродовж останніх місяців, наразі знову даються взнаки. Зіткнувшись з конкуруючими нагальними проблемами, українська влада  має працювати єдиною командою, чітко визначаючи пріоритети і зосереджуючись на них. Урешті-решт, єдиним способом знизити ризики є виконання широкої, але надзвичайно важливої програми реформ, які зроблять економіку України сильнішою, більш конкурентоспроможною і стійкішою до зовнішніх і внутрішніх потрясінь.

Я хотіла би запевнити всіх українців в тому, що  Група Світового банку як довгостроковий партнер України у галузі розвитку готова підтримати їх у прагненні до економічного зростання, створення робочих місць і кращого життя.  У зв’язку з цим, Група Світового банку зобов’язалася надати Україні в 2014 році 3,5 млрд. доларів США, 2,5 млрд. доларів США з яких вже виділено. Завдання, які стоять перед Україною, грандіозні, але я вважаю також, що люди готові до змін – якщо тільки реформи принесуть відчутну користь усім.

Автором статті є Лора Так, Віце-президент Світового банку в справах регіону Європи та Центральної Азії.Контактні дані ЗМІ
У Києві
Дмитро Деркач
tel : + 38-044-490-6671
dderkatch@worldbank.org

Api
Api

Welcome