НАРИС

Визначення потреб з відновлення та розбудови миру у східній Україні

8 вересня, 2015


Image

ГОЛОВНІ ФАКТИ НАРИСУ
  • Наприкінці 2014 року Група Світового банку разом із ЄС та ООН провела спільну оцінку потреб у відновленні та розбудові миру в Східній Україні.
  • Відповідь цих трьох організацій була оперативною та послідовною. У листопаді та грудні 2014 року для виконання першої фази Оцінки відновлення та розбудови миру було мобілізовано більш ніж 90 експертів з широкого спектру питань.
  • За результатами їх роботи початкові потреби у відновленні, відбудові та розбудові миру було оцінено в 1,52 мільярдів доларів США. Криза, що триває в Україні, перетворює оцінку на «живий документ», у який інтегровано механізми невпинного коригування та уточнення з урахуванням розвитку ситуації на Донбасі.

Світовий банк спільними зусиллями з Урядом України, експертами ЄС та ООН провели оцінку короткострокових та довгострокових потреб того, як подолати кризу 

Група Світового банку — разом із ЄС та ООН — розробила основні принципи відновлення та відбудови охоплених конфліктом регіонів на сході України. Цю роботу було розпочато наприкінці 2014 року на прохання Уряду України; вона передбачала проведення спільної оцінки потреб у відновленні та розбудові миру силами цих трьох організацій.

Оцінка відновлення та розбудови миру в Україні (ОВРМ) передбачала визначення нагальних заходів щодо стабілізації ситуації на уражених конфліктом територіях, що зараз перебувають під контролем уряду, а також щодо поліпшення умов існування та створення перспектив для повернення переміщених осіб та вразливих верств населення.

Вимушено переміщеними особами після початку конфлікту стали принаймні 2 млн людей: 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб у межах України та 800 тисяч осіб, що виїхали з країни. З огляду на те, що конфлікт триває, і переміщені особи, і громади, що їх приймають, відчувають його наслідки як для гуманітарної сфери, так і для розвитку. 

Гуманітарні потреби: оперативне надання незахищеним особам житла, харчування та задоволення їх базових потреб дедалі частіше поєднуються з необхідністю розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням розвитку та боротьбою з бідністю: вад у наданні послуг, надмірного навантаження на соціальні служби, безробіття, зростання соціальної напруженості, а також погіршення боргових і кредитних відносин.  Переміщення населення на тривалий час сприяє виникненню циклів незахищеності, може ослабити впевненість серед громадян та є тягарем для державних структур і державного бюджету.

Попри непевні перспективи врегулювання конфлікту на сході Уряд і наші три організації зберігають віру в доречність і актуальність процесу оцінки та планування відновлення. 


Image

ОВРМ закликає до більш активного реагування на нагальні пріоритетні завдання, що постали на уражених конфліктом територіях, де на даний час не відбувається зіткнень — особливо там, де мешкає багато внутрішньо переміщених осіб. На відміну від більшості криз, де оцінка потреб у відновленні та відбудові зазвичай триває досить довго, завершення першої фази ОВРМ дає Урядові та його партнерам — включно з Групою Світового банку — змогу зіграти на випередження.

ОВРМ подає докладні рекомендації щодо відновлення критично важливих об’єктів інфраструктури та соціальних послуг, сприяння відбудові економіки, зміцнення соціальної стійкості та розбудови миру на національному, регіональному та місцевому рівнях — із закріпленням за урядом провідної ролі.  «Повна відповідальність і лідерство з боку уряду — це ключові чинники успішної реалізації всієї цієї ініціативи», — вважає Чімяо Фан, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України. «За обставин, що склалися на даний час в Україні, забезпечити рішучість дій і відчуття відповідальності Уряду за справу на центральному та місцевому рівнях непросто, але абсолютно необхідно».

Криза, що триває в Україні, перетворює оцінку на «живий документ», у який інтегровано механізми невпинного коригування та уточнення з урахуванням розвитку ситуації на сході країни. Через те, що конфлікт триває досі, деякі території залишаються недоступними, і даних про них є дуже мало.

ОВРМ визначає рамки для належної координації багатогалузевих заходів з відновлення на сході України за участю уряду, міжнародних організацій-донорів і широкого кола урядових і неурядових організацій на місцевому рівні.  Слід сподіватися, що ОВРМ зробить важливий внесок у відновлення та розбудову миру на сході України на користь усім українцям.


Api
Api