publication

Незалежний моніторинг здійснення державних закупівель: Практичний посібник
Державні закупівлі складають значну частину державних витрат, що спрямовуються органами державного управління та влади на забезпечення суспільних потреб та власної діяльності. Слушні правила і процедури здійснення державних закупівель сприяють забезпеченню суспільства товарами, роботами та послугами в потрібній кількості і належної якості своєчасно та на прийнятних договірних умовах.

Враховуючи великий обсяг залучених грошових коштів та все більш складне регулювання договірних домовленостей, державні закупівлі визначаються як одна з найбільш схильних до корупції сфер економіки. Громадяни, як кінцеві користувачі товарів, робіт і послуг, що надаються органами державної влади, можуть відігравати важливу роль в моніторингу процесів державних закупівель, забезпечуючи  ефективність  та прозорість процесу закупівель і раціональне використання коштів, тоді як взаємодія організацій громадянського суспільства (ОГС) з владою сприяє покращенню продуктивності та забезпеченню якості поставки.


Image

Однією з характерних особливостей Закону України "Про здійснення державних закупівель" є його численні вимоги щодо оприлюднення інформації про торги. Однак доступ до інформації не є самоціллю, а лише інструментом, завдяки якому громадськість отримує можливість впливати на місцеву владу через контроль за використанням державних фінансів.

Водночас залучення ОГС до проведення моніторингу не означає перебирання ними на себе державно-управлінських функцій та повноважень, а передбачає тільки ведення спостереження за процесом здійснення закупівель на основі публічно доступної інформації, а також перевірки якості, своєчасності і кількості остаточних результатів (поставки).

У посібнику висвітлюються основні принципи та технології проведення незалежного моніторингу державних закупівель представниками організацій громадянського суспільства на місцевому рівні в Україні. Комплексно викладено базові характеристики показників моніторингу державних закупівель, та  джерела даних й інформації про державні закупівлі. Матеріал базується на чинному законодавстві та практиці його застосування.

Продовжити читання: Завантажити PDF | Читати на сайті Issuu