Ticaret: Türkiye için Büyümenin Lokomotifi

27 Ağustos 2014Arçelik ülke genelinde ve yurt dışında sahip olduğu ve işlettiği tesislerde her yıl milyonlarca elektrikli ev eşyası üreten, Türkiye’nin en başarılı işletmelerinden birisidir.

Arçelik’in İstanbul’daki en yoğun çalışan fabrikalarından birisinde Bakım Ekibi Lideri olarak görev yapan Mürsel Tellici şunları söylüyor: “Üretimimizin yüzde 75’i ihracata dönük. Başlıca ihracat pazarlarımız batı Avrupa’da yer alıyor  ve en büyük pazarlarımız İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya ve İspanya.”

İhracat rekabet gücünün desteklenmesi ve daha da arttırılması, Dünya Bankası’nın Türkiye’ye ilişkin Ülke Ekonomik Memorandumu’nun (CEM) ana amaçları arasında yer alıyor.

CEM Türkiye’nin ihracat sepetinde orta teknolojili ve daha sofistike ürünlere geçerek ve beraberinde ihracat kalitesini yükselterek zaten ihracat rekabet gücünü arttırdığını gösteriyor. 


Image

Küresel talepteki değişimlerden yararlanabilmek ve diğer düşük maliyetli üreticiler ile artan rekabeti daha iyi karşılayabilmek için, Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde daha yüksek seviyelere çıkması gerekiyor.
 


Arçelik’in İstanbul’daki fabrikasında üretim müdürü olarak görev yapan Rasim Haşmet Çizmeci şöyle konuşuyor: “Montaj hatlarının sonunda kalite kontrolleri yapıyoruz. Çamaşır makinelerimizin yüzde yüzü otomatik kontrol üniteleri yoluyla test ediliyor.”

CEM’de, küresel talepteki değişimlerden yararlanabilmek ve diğer düşük maliyetli üreticiler ile artan rekabeti daha iyi karşılayabilmek için, Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde daha yüksek seviyelere çıkması tavsiye ediliyor. Bunu yapabilmek için de Türkiye’nin örneğin daha fazla üretim öncesi tasarım ve Ar-Ge yatırımı çekmesi ve üretim sonrası pazarlama ve uzmanlaşmış lojistik faaliyetlerini arttırması gerekiyor.

Bu üretkenlik artışını hedefleyen çok yönlü bir yaklaşım gerektirecektir. CEM bunun nasıl sağlanabileceği ile bazı tavsiyeler sunuyor: örneğin politikaların daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmek üzerinde odaklandırılması, yenilikçiliğin teşvik edilmesi (kısmen iş araştırma ve geliştirme yatırımlarını arttırarak) ve araştırma ile iş uygulamaları arasındaki bağlantıların geliştirilmesi.

Sonuç olarak, Dünya Bankası’nın Türkiye’ye ilişkin Ülke Ekonomik Memorandumu Türkiye’nin mevcut işgücünün ve işgücüne yeni katılanların becerilerinin yükseltilmesini ve ülkenin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerinin potansiyelinin serbest bırakılabilmesi için uzun vadeli finansmana erişimin arttırılmasını öneriyor.


Image

Türkiye ihracat kalitesini yükselterek  ihracatta rekabet gücünü arttırdı.


Welcome