Türkiye’de Tapu İşlemlerinin Sadeleştirilmesi

17 Şubat 2014 Pazartesi


World Bank Group

Türkiye’de Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir proje milyonlarca insanın gayrımenkul tescil, alım ve satım işlemlerini kolaylaştırıyor. Arazi işlemlerinin dokümantasyonuna yönelik modern ve daha merkezi bir sistem bir yandan insanların zamandan tasarruf etmesini sağlarken diğer yandan arazi ile ilgili belgelerin doğruluğunu sağlıyor.

Mehmet Kömürcü, verimli tarlaların uzun yıllardır kendisinin ve Türkiye’nin Kazan şehrindeki diğer çiftçilerin geçim kaynağını oluşturduğunu söylüyor.

Ancak son zamanlara kadar tarlaların aynı zamanda bir ihtilaf kaynağı da olabildiğini belirtiyor ve ekliyor: 

“Geçmişte, tarlalarımızın tam olarak sınırını bilmiyorduk ve insanlar sürekli olarak birbirlerinin tarlalarını ihlal ediyordu.  Ancak artık sınırlar iyi bir şekilde belirlendi.”

Türkiye’de gayrimenkullerin doğru bir şekilde ölçülmesi ve gayrımenkul işlemlerinin kolaylaştırılması, Dünya Bankası tarafından desteklenen Tapu ve Kadastro Modernizasyon  Projesinin bir parçasını oluşturuyor.

Hükümet tarafından yürütülen ve 2008 yılında başlatılan proje kapsamında Türkiye genelindeki milyonlarca dönümlük arazinin kadastro etütleri, dokümantasyon işlemleri ve ölçüm düzeltmeleri gerçekleştiriliyor.


" Önceden bu işlemlerin her biri ayrı yerlerde yapılmaktaydı – bazı işlemler beş kilometre uzakta, bazıları iki kilometre uzakta gerçekleştiriliyordu. Burada zaman tasarruf ediyorsunuz. "

Emrah Öner


Elde edilen bilgiler, 1950’lerden  kalma ve bazıları hatalı eski haritaların yerini alan güncel haritalara dönüştürülüyor.

Ayrıca yeni veriler halk tarafından kolaylıkla erişilebilen ulusal bir sunucuda saklanıyor.

Proje’nin gözetiminden sorumlu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Burak Keser proje ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Sayısallaştırma süreci tüm saha çalışmalarımızı bilgisayarlara aktarmamıza olanak tanıyor. Daha önemlisi,  insanlar verileri bilgisayarların ekranından görüntüleyebiliyor.”

Proje kapsamında, Türkiye’nin arazi ve gayrımenkul tescilinden sorumlu kurumları yenileniyor ve bazı durumlarda tamamen yeniden inşa ediliyor.

Yeni tapu dairelerinde açıkça işaretlenmiş bilgilendirme tabelaları, yeterli personel, kurum içi banka şubeleri,  ve bölge genelindeki belediyelere hizmet veren ofisler bulunuyor.

Emlak komisyoncusu Emrah Öner, bu merkezileştirme sayesinde vatandaşların gayrımenkul mülkiyet ve büyüklük doğrulama, arazi ve ev değerleme, ipotek belgeleme işlemlerini aynı yerde daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebildiklerini söylüyor ve ekliyor:

“Önceden bu işlemlerin her biri ayrı yerlerde yapılmaktaydı – bazı işlemler beş kilometre uzakta, bazıları iki kilometre uzakta gerçekleştiriliyordu. Burada zaman tasarruf ediyorsunuz.”

Türkiye’nin her yerinde tapu ve kadastro dairelerindeki çalışanlar, projenin getirdiği yeni teknoloji ve eğitilmiş personel sayısındaki artış sonucunda, işlemlerin doğruluğunun ve hızının arttığını belirtiyor.


" Artık işlemler hızlandı, satış bir sorun değil. vergi ödeme zamanı geldiğinde SMS mesajı ile bilgilendiriliyorsunuz. "

Mehmet Sayım


Bursa’daki yeni inşa edilen Tapu Müdürlüğünde Bilgisayar Operatörü olarak görev yapan Sevgi Macan “Eskiden alanımız çok küçüktü; şimdi daha büyük bir alana sahibiz ve yeni bilgisayarlarla daha iyi çalışıyoruz.” diyor.

Bir müteahhit olan Mehmet Sayım, proje sonucunda evrak işlerinin hepsinin artık tek bir yerde yapılabilmesi sayesinde gayrımenkul alım ve satım işlerinin eskiye göre yarı yarıya daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebildiğini söylüyor, ve ekliyor:

“Artık işlemler hızlandı, satış bir sorun değil. vergi ödeme zamanı geldiğinde SMS mesajı ile bilgilendiriliyorsunuz.”

Emekli bir fabrika işçisi olan Şerafettin Hüroğlu, geçmişte tapu işlemlerinin  günlerce, hatta haftalarca sürdüğünü belirtiyor.

Hüroğlu bu seferki tapu işlemlerinin  sadece birkaç saat içinde tamamlandığını heyecanla anlatıyor:  “Saat 11:30’da tapu müdürlüğünden çıktım ve hemen işlemlerimin hazır olduğunu, saat 13:00’da geri gelmemi söyleyen bir SMS mesajı aldım!”


milyon
akrelik bir alan proje kapsamında etüd edilmiş ve ölçümler düzeltilmiştir; böylece vatandaşların mal alım-satım ve kayıt işlemleri kolaylaşmıştır.
Kaynak »


PROJE HARİTASI