Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 28 Ağustos 2020

Dünya Bankası Pandemi Ortamında Türk Şirketler için Finansman Sağlıyor

WASHINGTON 28 Ağustos 2020 — Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için sağlanacak 500 milyon ABD$ tutarında bir krediyi onayladı.  Proje COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak etkilenen -veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan- küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmeleri (KOBİ) için finansmana erişim imkanı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de COVID-19 pandemisi yakın geçmişte daha önce görülmemiş bir ölçekte arz ve talep şokları yarattı. Özellikle kriz patlak vermeden önce de zaten kredi kısıtları yaşayan yetersiz hizmet alan KOBİ’ler için olmak üzere finansmana erişim olanakları daha da kötüleşmiştir. Normal koşullarda ayakta kalabilen şirketler yeterli ve zamanında desteğe ulaşamamaları halinde kalıcı olarak kapanma riski ile karşı karşıya kalmışlardır ve bu durum hem istihdamı hem de hızlı bir ekonomik toparlanma beklentilerini tehdit etmektedir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredi ile ilgili olarak şunları belirtti:  “Dünya Bankası Grubu’nun, COVID-19 pandemisinin ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik müşteri ülkeleri desteklemede takip ettiği yaklaşımın kilit bir unsuru, ülkeler COVID-19 salgını karşısında ekonomilerini yeniden yapılandırırken ve dayanıklı bir toparlanmanın temellerini atarken işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini ve istihdam yaratmalarını sağlamaktır. Bu çerçeve ile tutarlı olarak, Dünya Bankası yaşayabilir durumdaki şirketlerin desteklenmesine ve istihdamın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Hükümeti ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışmaktadır.”

Proje, yaşanan şokun yansımalarını kontrol altına alma ve toparlanma çabalarının kritik bir bileşeni olarak, COVID-19 pandemisinden ağır bir şekilde etkilenen yaşayabilir durumdaki şirketleri desteklemek için finansman sağlayacaktır.

Proje iki kamu bankası aracılığıyla uygulanacaktır: doğrudan uygun KOBİ’lere kullandırılmak üzere Vakıfbank’a 250 milyon ABD$ tutarında bir kredi hattı ve bir toptan satış yapısı altında ticari bankalara, kiralama şirketlerine ve faktoring şirketlerine kullandırılmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (TKYB) 250 milyon ABD$ tutarında bir kredi hattı sağlanacaktır

Projenin Görev Ekibi Liderleri Gunhild Berg, Alper Ahmet Oğuz ve David Stephen Knight proje hakkında şunları vurguladı: “Proje kapsamında çoğunlukla işletme sermayesi alt kredileri seklinde sağlanacak Dünya Bankası finansmanı krizin bu akut döneminde KOBİ’lerin ayakta kalmasına ve istihdamın korunmasına yardımcı olacak ve toparlanmayı destekleyecektir.”

Proje, kadın merkezli işletmeler, geri kalmış bölgelerde faaliyet gösteren şirketler ve 2018-2021 MY dönemini kapsayan ve üç ana stratejik alan (büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik) üzerinde odaklanan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumlu şirketler ile özellikle ilgilenecektir. 

 


BASIN BÜLTENİ NO: 2021/ECA/10

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
John Mackedon
+1 (202) 458-1358
jmackedon@worldbank.org
Api
Api