Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 12 Haziran 2020 Cuma

Türkiye’nin İhracat Odaklı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerine Finansman Desteği

WASHINGTON, 12 Haziran 2020 - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesi için Türk Eximbank’a sağlanacak 250 milyon avro (yaklaşık 273 milyon ABD$ eşdeğeri) tutarında bir kısmi kredi garantisini onayladı. Proje, İhracat Odaklı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin[1] ve İhracat Odaklı Orta-Büyük Ölçekli İşletmelerin[2] uzun vadeli finansmana erişimini arttırmayı amaçlamaktadır. Garantili kredi tutarlarının en az yüzde 70’i ihracat odaklı küçük ve KOBİ’lere sağlanacak alt krediler için kullanılırken, garantili kredi tutarlarının en az yüzde 10’u kadınları kapsayıcı şirketlere kullandırılacak kredilere ayrılacaktır.

Kısmi kredi garantisi Türk Eximbank’ın ticari kreditörler için 500 milyon avro kadar uzun vadeli finansman sağlamasına ve ticari kreditörlerin de ihracatçı özel sektör işletmelerine işletme sermayesi ve yatırım alt kredileri sağlamalarına olanak tanıyacaktır. Aynı zamanda Eximbank’ın halihazırda garantisiz olarak sağlanan kredilere göre daha uzun vade ve daha düşük toplam maliyet elde etmesine yardımcı olacaktır. Garanti desteği ile sağlanan piyasa finansmanı aynı zamanda Eximbank’ın uygun KOBİ ve orta-büyük ölçekli ihracatçılara alt krediler sağlamasına imkan tanıyacaktır.

Uzun vadede sürdürülebilir ve hızlı ihracat artışı sağlayabilmek için, ihracatçıların daha cazip fiyatlarla yüksek kaliteli mallar üreterek, hızlı büyüyen piyasa segmentleri için ürün yelpazelerini genişleterek ve daha sermaye yoğun ve teknolojik açıdan sofistike mal üretimlerini arttırarak daha rekabetçi hale gelmeleri gerekecektir ve tüm bunlar yeni yatırımlar yapmalarını gerektirmektedir. Ancak, COVID-19 salgının etkileri sebebiyle, uygun ihracatçı şirketlerin COVID sonrası döneme geçişlerine yardım etmek gerekmektedir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredi garantisinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklama şunları belirtti: “Kısa vadede, şirketleri COVID-19 krizinden etkilenen Türkiye’nin ihracat kapasitesinin korunması ve böylelikle ihracatçı şirketlerin ayakta kalarak gelecekteki toparlanmaya katkıda bulunmaları gerekecektir. Bu proje içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde uygun ihracat şirketlerinin finansmana kesintisiz bir şekilde ve daha fazla erişebilmelerine katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin küresel değer zincirlerine katılımının sürmesine yardımcı olacaktır.”

Proje kapsamında Eximbank’tan kredi alan ihracat odaklı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve ihracat odaklı orta-büyük işletmeler, projenin ana doğrudan faydalanıcıları olacaktır. Projenin bir başka faydalanıcısı Eximbank’ın kendisi ve daha geniş anlamda Eximbank’ın hizmet verdiği Türk ihracatçılar olacaktır.  Proje Eximbank’ın uluslararası piyasalarda uzun vadeli finansman elde etme ve bu finansmanı KOBİ’ler ve kadınlar için kapsayıcı şirketler dahil olmak üzere ihracatçı işletmelere sağlanacak uzun vadeli kredilere yönlendirme kapasitesini güçlendirmesi beklenmektedir.

COVID-19 öncesinde, uzun vadeli finansmana erişim Türkiye’nin şirketlerinin ihracat performansı için önemli bir kısıt olarak tespit edilmişti.  COVID-19 bu kısıdı daha da ağırlaştırdı. 

Projenin Görev Ekibi Lideri Alper Oğuz proje hakkında şunları söyledi: “Toplam istihdamın yüzde 73’ünü, toplam gelirin yüzde 62’sibi, toplam yatırımın yüzde 58,3’ünü, toplam ihracatın yüzde 55,4’ünü ve Türkiye’deki tüm şirketlerin yüzde 99’unu oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için finansmana erişim özelikle kısıtlıdır.  KOBİ’leri teknoloji yükseltme ve verimlilik arttırma çabalarının finansmanı, Türkiye’nin iddialı ihracat artışı hedeflerine ulaşabilmesi için çok büyük önem taşıyor.

Proje, büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen üç stratejik amaç üzerinde odaklanan ve 2018-2021 MY dönemini kapsayan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumludur. Proje yetersiz hizmet alan piyasalar için finansmana erişimi ve seçili sektörlerde rekabet gücünü ve istihdamı arttırarak Ülke İşbirliği Çerçevesi hedeflerine katkıda bulunacaktır. Proje aynı zamanda Dünya Bankası Grubu’nun COVID-19 salgınının ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik ülkelerin desteklenmesi yaklaşımı ile de uyumludur.

----------------------------------------

[1] Proje kapsamında İhracat Odaklı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 250’den az çalışana sahip şirketler olarak tanımlanmaktadır.

[2] Proje kapsamında İhracat Odaklı Orta-Büyük Ölçekli İşletmeler 250 ile 1.500 arasında çalışana sahip şirketler olarak tanımlanmaktadır.   


BASIN BÜLTENİ NO: 2020/ECA/111

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington, DC
Kym Smithies
+1 (202) 458-0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api