Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 24 Ekim 2019

İş Yapma Kolaylığı 2020: Avrupa ve Orta Asya ekonomileri iş ortamını iyileştirme çabalarını hızlandırıyor

Dünyada en iyi performans gösteren 20 ekonomiden 2’si ve en fazla iyileşme kaydeden 10 ekonomiden 1’i Avrupa ve Orta Asya bölgesinden.

WASHINGTON, 24 Ekim 2019—Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2020 çalışmasına göre, Avrupa ve Orta Asya ekonomileri iş ortamlarını iyileştirmeye yönelik zaten sahip oldukları güçlü ivmeyi daha da hızlandırarak 56 reform uyguladı ve vergi ödeme ve sözleşme icrası alanlarında yapılan reformlarda başı çekti.

Avrupa ve Orta Asya bölgesi dünyada iş yapmak için en iyi 20 ekonomiden ikisini içeriyor –Gürcistan (7’nci) ve Kuzey Makedonya (17’nci). Tacikistan, 1 Mayıs 2019 itibariyle son 12 ay içerisinde küresel olarak en fazla iyileşme kaydeden 10 ekonomi arasında yer alıyor. Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova ve Özbekistan da dünya genelinde en fazla iyileşme kaydeden 20 ekonomi arasında yer alıyor.

İş Yapma Kolaylığı Birimi Program Yöneticisi Santiago Croci Downes son yayınlanan rapor ile ilgili olarak “Avrupa ve Orta Asya ekonomileri girişimciliğin önünün açılmasında ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Reformlarda ivme kazanıldıkça geride kalan ekonomiler komşularının benimsediği iyi uygulamalardan dersler çıkarabilecektir.”

Avrupa ve Orta Asya bölgesi, dünya genelinde vergi ödeme alanında en fazla reformun (dokuz) yapıldığı bölge olmuştur; bölgedeki 22 ekonomi şu anda elektronik vergi beyanı olanağı sunmaktadır. Sözleşme icrası alanında da en fazla reformun (altı) uygulandığı ve ticari yargı sisteminin en etkin olduğu bölge Avrupa ve Orta Asya bölgesidir.  Avrupa ve Orta Asya ekonomileri, aynı zamanda gayrımenkul tescilinin kolaylığı bakımından da öne çıkmaktadır: gayrımenkul devir işlemlerinin maliyeti yüksek gelirli OECD ülkeleri arasında ortalama olarak gayrımenkul değerinin yüzde 4,2’si düzeyinde iken, bölgede bu oran ortalama yüzde 2,7 seviyesindedir.

Avrupa ve Orta Asya bölgesi aynı zamanda uzun vadede de iyi bir performans sergilemektedir; bölgedeki birçok ülke İş Yapma Kolaylığı çalışmasının yapıldığı 17 yıllık dönemde asgari ödenmiş sermaye gerekliliklerini düşürmüştür ve kredi raporlama sistemlerini geliştirmiştir.

Tacikistan işe başlama, dış ticaret ve kredi temini alanlarında yaptığı reformlar sayesinde puanını yükselmiştir. Tacikistan Hükümeti örneğin kolay bozulabilen ihracatında gümrük işlemlerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamış ve modern bir teminat sicilini uygulamaya koyarak krediye erişimi güçlendirmiştir.

Rusya Federasyonu geçtiğimiz yıl içerisinde üç reform uygulamıştır; elektrik temini sürecinin hızlandırılması ve vergi uyum serçinin sadeleştirilmesi. Ayrıca, kurumsal şeffaflık gerekliliklerinin arttırılması sayesinde azınlık yatırımcılar daha fazla koruma elde etmiştir.

Sırbistan ve Ukrayna altışar reform uygulamıştır. İki ekonomi inşaat izinlerinin alınması v eve elektrik temini süreçlerini kolaylaştırırken azınlık yatırımcıların haklarını güçlendirmiştir. Sırbistan vergi ödeme süreçlerini kolaylaştırmış, Ukrayna ise yeni bir kamu kredi sicili kurmuş ve arazi idaresi, sisteminin şeffaflığını arttırmıştır.

Bölge, inşaat izinlerinin alınması ve elektrik temini alanlarında yetersiz performans sergilemiştir. İnşaat izinlerinin alınması yüksek gelirli OECD ülkelerinde 152 gün sürerken bölgede ortalama 170 gün sürmektedir. Benzer şekilde, yeni bir deponun şebekeye bağlantısı Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ortalama olarak neredeyse 100 gün sürmektedir; bu süre yüksek gelirli OECD ülkelerinde göre 25 gün daha uzundur.

Bölge ekonomilerinin çoğu istikrarlı bir hızla reform uygulamaya devam ederken, bazı ülkeler geride kalmıştır. Bulgaristan geçtiğimiz beş yıllık dönemde iş ortamını iyileştirmek için sadece bir reform uygularken, Bosna Hersek ve Karadağ aynı dönemde sırasıyla üç ve dört reform uygulamıştır.

Facebook: https://www.facebook.com/DoingBusiness.org/

Twitter: @wb_research


BASIN BÜLTENİ NO: 2020/058/DEC

İletişim

Washington
Mark Felsenthal
+1 (202) 458-0051
mfelsenthal@worldbank.org
Yayın talepleri için
Marcela Sanchez-Bender
+1 (202) 473-5863
msanchezbender@worldbankgroup.org
Api
Api