BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası Türkiye’deki Sığınmacılar Fonu Kapsamındaki Okul İnşaat Projelerini Yönetiyor

30 Ocak 2017


ANKARA, 30 Ocak 2017 – Dünya Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AB ve KfW ile birlikte  “Türkiye’deki Sığınmacılar Fonu Kapsamındaki Okul İnşaat Projeleri” projesini başlattı.

AB tarafından finansmanı sağlanan ve KfW ile Dünya Bankası tarafından uygulanan “Türkiye’deki Sığınmacılar Fonu Kapsamındaki Okul İnşaat Projeleri”, öncelikli illerde afete dayanıklı eğitim altyapısının genişletilmesi yoluyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve aynı zamanda ev sahibi topluluklar için eğitime erişimi arttırma çabalarında Türkiye Hükümeti’ni desteklemeyi amaçlamaktadır.  

Türkiye’deki Sığınmacılar Fonu  (FRiT) kapsamında Avrupa Komisyonu (EC) tarafından sağlanan hibeden karşılanan 150 milyon avro (159,41 milyon ABD$ eşdeğeri) tutarındaki finansman ile, Dünya Bankası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD)   koordinasyonu altında İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı (İEDB) yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından  uygulanacak olan bir alıcı tarafından yürütülen bir Vakıf Fonunu yönetecek.

Proje temel olarak okul çağındaki Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli (GKSS) nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı ve Türkiye’nin şu anda en yüksek yoğunluktaki okul dışı GKSS nüfusuna ev sahipliği yaptığı  güneydoğu ve güney illerine odaklanacaktır: Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş ve Osmaniye. Ayrıca, proje çok sayıda GKSS’ye ev sahipliği yapan ve ilçe düzeyinde en yüksek yoğunluktaki okul dışı GKSS nüfusunun bulunduğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya ve Kayseri’deki eğitim altyapısı yatırımlarının   arttırılmasını sağlayacaktır. 

Proje Türkiye Hükümeti’nin Suriyeli çocukları Türk okullarına entegre etme politikasının uygulanmasına yardımcı olacak ilave eğitim tesisleri sağlamayı amaçladığından dolayı, doğrudan faydalanıcıları hem şu anda eğitime erişimi olmayan GKSS’ler hem de yerel topluluklardaki Türk vatandaşları olacaktır. Dünya Banaksı tarafından yönetilen 150 milyon avro tutarındaki AB finansmanlı destek ile, MEB yaklaşık 56 örgün ve yaygın eğitim tesisi inşa ederek 40.000’den fazla doğrudan faydalanıcıya ulaşacaktır. Proje sadece GKSS ve ev sahibi topluluklardaki öğrenciler için örgün eğitim tesislerine erişimi kolaylaştırmayacak, aynı zamanda toplumun genel olarak faydalanabileceği yaygın eğitim tesislerinin yapımını da sağlayacaktır. 

Projenin üç bileşeni bulunmaktadır: (a) okul altyapısı yatırımlarının desteklenmesi; (b) nitelikli öğrenme ortamlarının geliştirilmesi; ve (c) altyapı için proje yönetimi ve teknik kapasite oluşturma. 

Projenin başlatılması vesilesiyle yaptığı açıklamada, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt şunları belirtti: “Bugün Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundadır ve bu sığınmacıların yaklaşık 2,8 milyonu Suriyelidir. Bugüne kadar, Türkiye Hükümeti ve halkı bu sığınmacıların çoğuna kayıt yaptırmaları, ev bulmaları ve temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmaları için yardımcı olmuştur. Kalabalık sığınmacı nüfusları yerel okullarda yığılmalara sebep olduğu ve sığınmacı olsun veya olmasın çocuklar gelecekte bir iş bulmaları için gerekli öğrenmeyi geciktiremeyecekleri için, eğitime erişimin arttırılması halen kritik bir zorluk teşkil etmektedir.”

Zutt ayrıca şunları vurguladı: “Dünya Bankası is Suriyeli sığınmacı çocukların ve ev sahibi Türk topluluklardaki çocukların gelecekte iş bulabilmelerini ve Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunabilmelerini sağlayacak okulların yapımı için Hükümet ve Avrupa Birliği ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duymaktadır.” 

Proje başlangıçı vesilesiyle, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Kentsel ve Afet Riski Yönetimi Bölüm Yöneticisi David Sislen şunları belirtti: “Bölge için karmaşık bir kalkınma zorluğu teşkil eden Suriyeli Mülteci Krizinde, Türkiye’nin örnek teşkil eden çabalarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Zira Türkiye bu krizden en fazla etkilenen ülke durumundadır. Genel afet risk yönetimi alanında Türkiye ile 25 yıldır devam eden işbirliğimiz çerçevesinde şimdi de Sağlam Okullar Programı ile Suriyeli çocukların tekrar okula dönmelerine katkıda bulunuyor olacağız”.

Önerilen proje Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye’ye yönelik devam etmekte olan Ülke İşbirliği Stratejisi (2012 - 2016) ile uyumludur. Söz konusu stratejinin üç ana stratejik amacı ve ekseni bulunmaktadır: (a) rekabet gücünün ve istihdamın arttırılması, (b) eşitliğin ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, ve (c) sürdürülebilir kalkınmanın derinleştirilmesi. Önerilen proje ayrıca Türkiye’ye yönelik Gösterge Niteliğindeki Strateji Belgesi (2014–2020) ile de uyumludur.

Spesifik olarak, istihdam ve işgücü piyasalarının  ihtiyaçlarının karşılanması, düzgün iş olanaklarının sağlanması da dahil olmak üzere sosyal koruma ve sosyal kapsama politikalarının etkililiğinin arttırılması, sosyal diyalogun iyileştirilmesi, eğitim ve öğretim sistemlerine erişimin arttırılması ve bunların kalitesinin  yükseltilmesi yoluyla daha kapsayıcı bir toplumun geliştirilmesi ile ilgili sektör amacını tamamlayıcı olarak ‘eğitim, istihdam ve sosyal politikalar sektörünü” desteklemektedir. 

Facebook’ta bizi beğenin: https://www.facebook.com/WorldBankTurkey

Twitter’da bizi takip edin: https://twitter.com/WorldBankTurkey

Tartışmaya katılın: https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia

Medya İletişim
Içeri Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Içeri Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2017/ECA/078

Api
Api

Welcome