BASIN BÜLTENİ

Türkiye’nin Şehirleri Dünya Bankası Finansmanıyla Sosyal, Ekonomik ve Mali Olarak Daha Sürdürülebilir Hale Geliyor

20 Aralık 2016


WASHINGTON, 20 Aralık 2016 — Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’ye yönelik 132,7 milyon ABD$ tutarındaki Sürdürülebilir Şehirler Projesi kredisini onayladı. Proje Türkiye’nin şehirlerinin ekonomik / finansal, çevresel ve sosyal sürdürülebildiğini desteklemeyi amaçlayan bir öngörülen projeler dizisinin ilk projesini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Şehirler Projesi şehirlerin kapsamlı ve entegre belediye planları yoluyla sürdürülebilir bir altyapı için gerekli temelleri oluşturmalarına ve bunları sağlıklı bir Sermaye Yatırım Planı ile ilişkilendirmelerine yardımcı olacaktır. Proje, birkaç yıllık bir zaman dilimi içerisinde bir dizi projeye finansman sağlayacak bir Sürdürülebilir Şehirler Programının parçasını oluşturmaktadır. Bu ilk projenin onaylanmasından sonra bile, ilgilenen belediyeler programa dahil olarak yatırımları için finansmana erişebilecektir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Onlarca yıldır Türkiye’de kentsel nüfus artmakta, şehirler idari görev bölgelerini aşacak şekilde genişlemektedir. Hizmetlere erişimin önemli ölçüde artmasına rağmen, hizmet kalitesi ve uzun vadeli finansal ve çevresel sürdürülebilirlik halen ele alınmayı bekleyen zorluklardır. Bizler Dünya Bankası olarak kentsel büyümeye ve ülkenin daha küçük şehirlerinde istihdam olanakları yaratılmasına katkıda bulunacak bu proje ile Türkiye’nin şehirleşme sürecini ve bu sürecin daha kapsayıcı hale gelmesini desteklemekten memnuniyet duymaktayız.”

Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri başlıklı A Bileşeni yoluyla, proje sürdürülebilir kentsel imar planlamasını iyileştiren ve kentsel sürdürülebilirliği attıran politikalar ve yasal düzenlemeler gibi reformları destekleyecektir. Bu bileşen gelecekteki projelerde finanse edilebilecek belediye yatırımlarının planlanması ve yönetilmesi, ayrıca bunlara ilişkin fizibilite etütlerinin, detay mühendislik projelerinin çevresel değerlendirmelerin hazırlanması için belediyelere / belediye şirketlerine, ve hibe yönetimi ve kapasite oluşturma faaliyetleri için İlbank’a[i] Teknik Yardım desteği sağlayacaktır. Bu bileşen tamamen Avrupa Birliği -  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Hibesi ile finanse edilecektir.

Belediye Yatırımları başlıklı B Bileşeni toplu taşıma, su ve sanitasyon, katı atık yönetimi ve enerji gibi sektörlerde talebe bağlı belediye altyapı yatırımlarını finanse edecektir.  Bu ilk projenin bu bileşeninden yararlanacak şehirler Denizli ve Muğla’dır.

Proje, Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye’ye yönelik olarak 2012-2016 dönemini kapsayan ve eşitliğin ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın derinleştirilmesi stratejik amaçlarını içeren Ülke İşbirliği Stratejisi ile uyumludur.

Türkiye Hükümeti’nin küresel ölçekteki hızlı şehirleşme sürecini devam etmekte olan zorlu görevlerinden birisi olarak gördüğü düşünüldüğünde, Proje Türkiye Hükümeti’nin Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) “Yaşlanabilir Mekanlar / Sürdürülebilir Çevre” ekseni ile de uyumludur.

Projeye yönelik finansman aracı sabit marjlı, ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 30 yıl vadeli, eşit taksitler halinde anapara geri ödemeli, geri ödeme programı taahhüde bağlı bir IBRD Esnek Kredisidir.

---------------------------------------------- 

[i] Iller Bankası Özel Bütçeli Anonim Şirket Statüsünde bir Kalkınma ve Yatırım Bankasıdır.Bankasının amacı İl Özel İdarelerin ve Belediyelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Medya İletişim
Içeri Washington:
Elena Karaban,
tel : +1 (202) 473-9277,
ekaraban@worldbank.org
Içeri Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org

BASIN BÜLTENİ NO:
2017/ECA/065

Api
Api

Welcome