BASIN BÜLTENİ

Türkiye Dünya Bankası’nın Desteğiyle Yenilenebilir Jeotermal Enerji Üretimini Arttıracak

1 Kasım 2016


WASHINGTON, 1 Kasım 2016— Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’de uygulanacak olan ve yerin derinliklerindeki ısı kaynaklarından yararlanarak yenilenebilir enerji üretimine yardımcı olacak Jeotermal Geliştirme Projesi için 250 milyon ABD$ tutarında bir IBRD kredisi ile 39,8 milyon ABD$ tutarında bir Temiz Teknoloji Fonu (CTF) hibesini onayladı.

Jeotermal Geliştirme Projesi, bir Risk Paylaşım Mekanizması (RPM) ile yatırımcıların risklerini azaltarak ve uzun vadeli finansmana erişim imkanı sağlayarak Türkiye’de jeotermal enerjinin geliştirilmesinde özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Türk vatandaşları artan jeotermal enerji yatırımları sayesinde yaratılan yeni ekonomik fırsatlardan ve istihdam imkanlarından yararlanacaktır. Küresel topluluk da başka piyasalarda jeotermal arama faaliyetlerinin canlandırılması amacıyla benzer mekanizmaların tasarlanmasında risk paylaşım olanağının kullanılması yoluyla çıkarılan derslerden yararlanacaktır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt ise Dünya Bankası’nın ülkede jeotermal enerji kapasitesinin arttırılması konusunda Türkiye Hükümeti’ne yardımcı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de enerji güvenliğinin sağlanmasında ve iklim değişikliğinin azaltılmasında yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması kritik önem taşımaktadır. yenilenebilir enerji sektörü son onyıllarda Türkiye’de hızla büyümektedir ve elektrik üretim türbinlerini çalıştırmak için yeraltından elde edilen ısıyı kullanan jeotermal santraller  ekonomik büyümeyi sürüklemek ve refahı arttırmak için düşük karbonlu baz yük elektrik sağlayabilir.”

Proje, arama ve test sondajı aşamalarını desteklemek amacıyla  Kaynak Doğrulama için Risk Paylaşım Mekanizması kurulmasını ve elektrik santrali geliştirme aşamasını destekleyecek bir Kaynak Geliştirme Kredi Olanağı oluşturulmasını içermektedir.   

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş  (TKB) ve Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş (TSKB)  projeyi uygulayacak iki finansal aracı olacakltıkr. Bu bankalar IBRD kredilerinden yararlanacak (TKB’ye 100 milyon ABD$ ve TSKB’ye 150 milyon ABD$)  ve kendi kaynaklarından da eş finansman sağlayacaktır.  Uzun vadeli kredinin ve katılımcı finansal aracılara yönelik kapasite oluşturma faaliyetlerinin normal piyasa koşullarına göre erken geliştirme aşamalarında daha fazla risk almayı teşvik etmesi beklenmektedir.

Jeotermal Geliştirme Projesi için sağlanan finansman aracı Değişken Marjlı bir kredidir. TSKB’nin değişken marjlı kredisinin nihai vadesi ilk yedi yılı geri ödemesiz olmak üzere yirmi sekiz yıldır. TKB’nin değişken marjlı kredisinin nihai vadesi ise ilk on yılı geri ödemesiz olmak üzere yirmi beş yıldır.

 

Facebook’ta bizi beğenin: https://www.facebook.com/WorldBankTurkey  

Twitter’da bizi takip edin: https://twitter.com/WorldBankTurkey

Tartışmaya katılın: https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia

Medya İletişim
Içeri Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Içeri Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
2017/ECA/047

Api
Api

Welcome