BASIN BÜLTENİ

Türkiye Arazi Yönetim Sistemlerinin modernizasyonunda Dünya Bankası ile İşbirliği Yapmaya devam Ediyor

15 Ekim 2015


WASHINGTON, 15 Ekim 2015 – Dünya Bankası bugün Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) için Türkiye Hükümeti’ne sağlanacak 91 milyon ABD$ tutarındaki ek krediyi onayladı.  Proje Türkiye’deki tapu ve kadastro hizmetlerinin etkililiğini ve etkinliğini arttırmaya devam edecektir. TKMP için sağlanan 135 milyon € (203 milyon ABD$ eşdeğeri) tutarındaki orijinal kredi 1 Mayıs 2008 tarihinde Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmış, proje o tarihten bu yana uygulanmakta olup 31 Aralık 2015 tarihinde kapanacaktır.

Türkiye’nin tapu ve kadastro sistemi  Avrup ave Orta Asya Bölgesindeki en etkili sistemlerden biri olarak görülmesine ve tapu ve kadastro müdürlüklerinin çoğunda gayrımenkul tescil işlemleri bir gün içerisinde tamamlanmasına rağmen, sistemin Avrupa Birliği ülkelerindeki hizmet düzeylerine ulaşacak şekilde modernize edilebilmesi için halen giderilmesi gereken bazı eksiklikler mevcuttur. Tapu ve kadastro müdürlüklerinin çoğu bazıları Osmanlı dönemine tarihlenen eski belgelere dayalı manüel sistemler ile çalışmaktadır.

En zorlu hususlardan birisi, kadastro haritalarının halen kağıt formatında olması, doğruluk ve tutarlılık düzeylerinin farklılık göstermesi ve hepsinin ulusal ağa bağlı olmamasıdır. Bu durum, kadastro haritaları birçok devlet uygulaması için altlık harita işlevi görmesi sebebiyle, e-Devlet uygulamalarını desteklemeyi güçleştirmektedir. Ayrıca, birçok yerde haritalar güncelliğini kaybetmiştir ve zemin lokasyonları ve yüzölçümleri ile uyumlu değildir.

Orijinal projenin genel hedefi e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve daha etkili hale getirilmesi yoluyla hükümetin kamu hizmetlerinin kalitesini ve etkililiğini arttırma gündemine katkıda bulunmaktı. Önerilen ek finansman temel olarak (i) kadastro haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini destekleyecek şekilde yenilenmesi ve güncellenmesi; (ii) sayısal tapu ve kadastro bilgilerinin kamu ve özel sektör kuruluşlarının kullanımına sunulması; (iii) tapu ve kadastro müdürlüklerinde müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi; (iv) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesindeki insan kaynaklarının iyileştirilmesi; ve (v) gayrımenkul değerlemesine ilişkin uluslararası en iyi uygulamaların Türkiye’ye getirilmesine yönelik politikaların ve kapasitenin geliştirilmesi yoluyla kadastro yenileme çalışmalarının yaygınlaştırılması ile ilişkili maliyetlerin finansmanına yardımcı olacaktır. 

Proje Ekibi Lideri  Elif Ayhan onaylanan ek kredi ile ilgili olarak şunları söyledi: ”Proje arazi yönetimi ve kadastro alanındaki Banka operasyonlarının yeni neslini oluşturmaktadır. Türkiye bu alanda zaten iyi işleyen bir mülkiyet hakları rejimine sahiptir ancak tapu ve kadastro verilerinin kullanımını  bir üst seviyeye çıkararak faydalarını halka, işletmelere ve çeşitli sektörlere yaymak, e-Devlet platformu yoluyla gayrımenkul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak istemektedir. Bu proje aynı zamanda bir gayrımenkul tescil işlemini tamamlama süresini birkaç saate indirerek müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve uluslararası standartlara uygun gayrımenkul değerleme fonksiyonunun geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Dünya Bankası bu girişimin bir parçası olmaktan memnuniyet duymaktadır.”  

Proje esnek bir değişken faizli IBRD kredisi ile finanse edilecektir. Kredinin vadesi ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıl olacaktır.

Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org

BASIN BÜLTENİ NO:
2016/ECA/035

Api
Api

Welcome