BASIN BÜLTENİ

Dünya Bankası Türkiye’de Sağlık Sektörünün Gelişimini Desteklemeye Devam Ediyor

21 Eylül 2015 Pazartesi


ANKARA, 21 Eylül 2015 — Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin Sağlık Sistemini Güçlendirme ve Destekleme Projesi (HSSSP) için 120 milyon Avro tutarında bir finansmanı onayladı.

Banka geçtiğimiz on yıllık dönemde bir dizi Uyarlanabilir Program Kredisi (APL) yoluyla Hükümet’in sağlık sektörü reformlarını ve uygulama stratejisini desteklemiş ve 2003 yılından bu yana uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’na (HTP) katkıda bulunmuştur.

Türkiye’ye yönelik Sağlık Sistemini Güçlendirme ve Destekleme Projesi’nin amacı, seçilen bazı bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesine yönelik birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kamu hastane yönetiminde verimliliği arttırmak ve Sağlık Bakanlığı’nın kanıta dayalı politika oluşturma kapasitesini geliştirmektir.

Proje ile üç entegre bileşen ve faaliyetin uygulanması hedeflenmektedir:

  • Bileşen 1: Halk Sağlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri bileşeni (i) bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilgili risk faktörleri hakkında halkın bilinç düzeyini yükseltmeyi ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmeyi; (ii) etkili bir tedavi için erken teşhis ve sağlık kuruluşlarına zamanında sevk uygulamalarını yaygınlaştırmayı; (iii) Sağlıkta Dönüşüm Programı (HTP) yoluyla elde edilen sonuçların konsolide edilebilmesi için birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
  • Bileşen 2: Sağlık Tesisleri için Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi Çalışmalarının Desteklenmesi bileşeni (i) teknik yardım ve uygulama desteği yoluyla sağlık tesisi yönetiminde reform yapılmasını ve (ii) Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün (SYGM) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun  (TKHK) sözleşme ve tesis yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla Sağlık Yatırımları programını destekleyecektir.
  • Bileşen 3: Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin Arttırılması bileşeni, ilk iki bileşenin uygulanmasını kolaylaştıracak ve özellikle sağlık sektörü idaresinin etkililiği üzerinde odaklanarak Sağlık Bakanlığı’nın genel liderlik / yönetişim fonksiyonunu desteklemeye yönelik olarak Uyarlanabilir Program Kredileri (APL) yoluyla daha önce sağlanan Dünya Bankası desteğini esas alacaktır. Proje yönetimi de bu bileşenin tamamlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır.

Kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Vekilli Illangovan Patchamuthu Dünya Bankası’nın hastalıkların azaltılması, kurumsal verimlilik ve kalite iyileştirmeleri üzerinde yoğunlaşan yeni bir stratejik odak ile Türkiye Hükümeti’ne sağlık sektöründeki yardımlarını sürdürmekten memnuniyet duyduğunu belirtmiştir. Patchamuthu açıklamasında şunları kaydetmiştir: “En iyi uygulama niteliğinde bir Genel Sağlık Hizmetleri reformu yapılmasına rağmen, genel hastalık yükünde bulaşıcı olmayan hastalıkların artışı Türkiye için sağlık alanında kilit bir zorluk olmaya devam etmektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, sağlıklı yaşam tarzının ve davranış değişikliklerinin teşvik edilmesinden önemli risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına kadar uzanan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Bu proje sadece bunu başarmayı hedeflemekle kalmayacak, aynı zamanda ilgili kurumların kapasitesini güçlendirmeye çalışacaktır.”

Sağlık Sistemini Güçlendirme ve Destekleme Projesi için sağlanan finansman aracı, değişken faiz oranlı bir kredidir ve nihai vadesi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10,5 yıldır. 

Medya İletişim
Washington, DC
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org

BASIN BÜLTENİ NO:
2016/ECA/019

Api
Api