BASIN BÜLTENİ

Doğal Sermaye Muhasebesi: Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik bir araç

09 Mart 2015 Pazartesi


World Bank Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA, 9 Mart 2015- Oniki ülkeden gelecek 50’den fazla uzmana doğal varlıkların verimli kullanımının daha iyi izlenmesine, yönetilmesine ve geliştirilmesine ilişkin araçları ve bunların mantığını tanıtacak üç günlük Bölgesel Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı bugün İstanbul’da başladı. Çalıştayda ayrıca Doğal Sermaye Muhasebesi metodolojisi tanıtılacak ve su ve orman hesapları ile örnek gösterimleri yapılacak.

Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’dan uzmanları bir araya getirecek olan çalıştay, Doğal Sermaye Muhasebesinin ilgili ülkelerin politikalarına ve kalkınma planlamalarına dahil edilmesine yönelik olarak bundan sonra atılacak adımlar konusunda ülke katılımcıları için bir tartışma imkanı sunacaktır.

Çalıştay Varlık Muhasebesi ve Ekosistem Hizmetleri Değerlemesi (WAVES) Ortaklık Programı himayesinde ve Hollanda İstatistik Kurumu, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu ve UNDP ile işbirliği içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve  Dünya Bankası tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:“Sürdürülebilir ekonomik büyüme ülkelerin doğal sermayelerini kullanmalarını ve korumalarını gerektirir. Doğal sermaye muhasebesi, daha fazla ekonomik dayanıklılık ve ülkenin sahip olduğu doğal varlıkların daha etkin kullanımı doğrultusunda daha iyi karar vermeyi sağlayan kilit bir araçtır.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise açılış konuşmasında BM İstatistik Komitesi’nin, 2013 yılında gerçekleştirdiği 44. oturumunda Çevresel ve Ekonomik Hesaplar Sistemi Merkezi Çerçevesini (SEEA-CF) yeşil büyüme, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma gibi çeşitli politika çerçevelerine bilgi girdisi sağlayacak faydalı bir ölçüm çerçevesi olarak kabul ettiğini belirtti. Aktaş sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) geliştirilmesi üzerine yapılan mevcut tartışmalar, Ulusal Hesaplar Sistemi ile birlikte Çevresel ve Ekonomik Hesaplar Sisteminin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin izleme çerçevesinin merkezine yerleştirilmesi için önemli fırsat sunmaktadır. Bu kapsamda, Doğal Kaynak Muhasebesi ülkemizin doğal kaynaklarına ilişkin politikaların oluşturulmasında faydalı olacaktır.”

Dünya Bankası WAVES Küresel Ortaklık Programını 2010 yılında başlatmıştır ve program kapsamında NCA uygulaması konusunda gelişmekte olan ülkelere teknik destek sağlamaktadır. Söz konusu ortaklık doğal kaynakların kalkınma planlamasında ve ulusal ekonomik hesaplarda yaygın bir şekilde ele alınmasını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı arttırmayı amaçlamaktadır. Bu küresel ortaklık, uluslararası ölçekte üzerinde anlaşılan standartların bulunduğu yerlerde Doğal Sermaye Muhasebesinin (NCA)  uygulanması ve ekosistem hizmetleri hesaplarına ilişkin yaklaşımların geliştirilmesi için BM kuruluşlarının, hükümetlerin, uluslararası enstitülerin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin yer aldığı geniş bir koalisyonu bir araya getirmektedir.

Çalıştay programı ve sunumlar için tıklayınız.

WAVES hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.wavespartnership.org adresini ziyaret ediniz.

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.worldbank.org/turkey


Image

Avrupa ve Orta Asya Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı Katılımcıları, İstanbul

Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.orgBASIN BÜLTENİ NO:
2015/TR/02

Api
Api