BASIN BÜLTENİ

Bölgesel yakınsamayı sağlamak: yeni bir projede, geri kalmış bölgelerin yatırım ortamlarını iyileştirerek diğer bölgeleri nasıl yakalayabilecekleri inceleniyor

21 Ocak 2015 Çarşamba


Ankara, 21 Ocak 2015---  Dünya Bankası bugün Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ile işbirliği içerisinde yürüteceği “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi”ni başlattı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finansmanı sağlanacak proje, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla Türkiye’deki bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi, bölgesel düzeyde büyümenin ve yatırımların önündeki darboğazların tespit edilmesine yardımcı olacak. Darboğazların tespiti, bunların ortadan kaldırılmalarının ve Türkiye genelinde özel sektör gelişimini teşvik etmenin ilk adımını oluşturuyor. Proje aynı zamanda ampirik yöntemler kullanılarak yatırım ortamının kalitesinin değerlendirilmesine yönelik bölgesel ve merkezi düzeylerde kurumsal kapasite oluşturulmasına da yardımcı olacak ve böylece zaman içinde kaydedilen ilerlemenin sürekli olarak izlenmesine katkıda bulunacak.

Proje dört temel faaliyetten oluşuyor:

    (i) Türkiye genelinde 6.000 şirketi kapsayan bir İşletme Anketi gerçekleştirilmesi,

    (ii) 26 NUTS-2 bölgesinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere toplam 26 adet Bölgesel Yatırım Değerlendirme raporunun ve ek olarak Türkiye’nin tamamına ilişkin kapsamlı bir raporun hazırlanması,

    (iii) Türkiye genelinde yatırım teşvik ve destek faaliyetlerinin etkililiğinin arttırılmasına yönelik bir yol haritası olarak bir Yatırım Destek Hizmetleri Raporu’nun hazırlanması ve

    (iv) merkezi ve bölgesel düzeylerdeki personelin bölgesel yatırım ortamı değerlendirmelerinin düzenli ve bağımsız olarak gerçekleştirilmesi konusunda eğitilmesi yoluyla kapasite oluşturulması.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser projenin başlatılması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Yatırım ortamının iyileştirilmesi, Türkiye’nin önündeki kilit yapısal reform zorluklarından birisini oluşturmaktadır. Bu proje, Hükümetin İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Programı’nın uygulanmasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu proje sayesinde, Türkiye’ye yeni yatırımların çekilmesine ve bunların faydalarının geri kalmış olanlar da dahil olmak üzere ülkenin tüm bölgelerine yayılmasına yardımcı olacağımızı ümit ediyoruz.

 

İrtibat:

Washington: Kristyn Schrader-King, +1-202-458-2736, kschrader@worldbank.org

Ankara: Tunya Celasin, +90-312-4598343, tcelasin@worldbank.org

 

Daha fazla bilgi için: www.worldbank.org.tr

Bizi Facebook’ta ziyaret edin: https://www.facebook.com/worldbank

Twitter üzerinden güncel bilgilere ulaşın: https://www.twitter.com/worldbank

YouTube kanalımızı ziyaret edin: https://www.youtube.com/worldbankMedya İletişim
Içeri Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
Içeri Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org

BASIN BÜLTENİ NO:
2015/01/TR

Api
Api